Geld voor klimaat niet voor wapens. Protest tegen wapenlobby

Protest en muziek voor vrede en ontwapening vrijdag 24 mei 15-16H Utrecht

De wapenindustrie heeft een nieuwe Europese geldpot voor wapenonderzoek. Daar hebben ze lang voor gelobbyd en in april stemde het Europees Parlement in met waarschijnlijk 13 miljard aan subsidies voor de militaire industrie. Met het Europees Defensie Fonds (EDF) slaat de EU een nieuwe weg in en gaat het voor eerst op grote schaal direct militaire programma’s financieren. Op 24 mei adviseert de lobbyorganisatie van de wapenindustrie zijn leden over deze subsidiepot.

Programma:
15.00 – Wendela de Vries – Stop Wapenhandel
15.10 – Hans de Waard – Niet in mijn naam
15.15 – Muziek van Gharib
15.30 – Bijdrage Extinction Rebellion Utrecht
15.35 – Ismael Zouine – Over zijn ervaringen met de gemilitariseerde Europese grenzen
15.40 – Muziek van Gharib
15.55 – Kamil Snellink – Youth for Climate NL

Europees parlement kiest voor subsidie wapenindustrie

Het Europees Parlement heeft het voorstel goedgekeurd voor een Europees Defensiefonds om de ontwikkeling van nieuwe wapens te financiering. Anders dan gebruikelijk krijgt het Europees Parlement geen zeggenschap over de uitgaven van dit Defensiefonds. Wel is er een ethische toetsing voor projecten verplicht. Die wordt uitgevoerd door de wapenindustrie zelf. Desgewenst met hulp van experts die door de Europese Commissie worden aangedragen, wiens namen geheim blijven. Dat klinkt allemaal niet vertrouwenwekkend. De Europese Commissie wil €13 miljard voor het Defensiefonds begroten.

Gaan het nieuwe parlement het voorlopig voorstel van hun voorgangers overnemen, ondanks alle bezwaren, of gaan ze de discussie heropenen?

Gaat het nieuwe parlement het budget van €13 miljard voor de wapenindustrie accepteren?

Of gaan ze toch meer geld bestemmen voor echt veiligheidsbeleid, zoals klimaatbeleid, vredesopbouw of ontwikkelingssamenwerking?

Zie hier voor achtergrond

Zie hieronder hoe de Nederlandse leden van het Europees parlement over het Defensiefonds hebben gestemd.

ALDE = Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (VVD & D66)
ECR = Europese Conservatieven en Hervormers (SGP & CU)
ENF = Europa van Naties en Vrijheid (PVV)
EVP = Europese Volkspartij (CDA)
Greens/EFA = Groenen (GroenLinks)
GUE-NGL= Linksen (SP)
S&D = Socialisme en Democratie (PvdA)

 

Factsheet en infographics EU-geld voor de wapenindustrie

De afgelopen jaren zetten sommige EU flink in op de opbouw van een militair Europa. Politieke overeenstemming is er nog lang niet. Maar de financiering van de Europese wapenindustrie is voortvarend ter hand genomen. Financieel gezien moet het vooral zijn beslag krijgen in de komende begrotingsperiode, die loopt van 2021 tot en met 2027.

Petitie EU geld naar duurzaam niet naar wapens!

Teken de petitie! De Europese Commissie wil €13 miljard begroten voor ontwikkeling van nieuwe wapens. Dat zou veiligheid, banen en nieuwe technologie moeten opleveren. En dan kan de wapenindustrie goedkoper produceren en meer exporteren. Wij zien liever meer banen en nieuwe technologie door investeringen in duurzaamheid en klimaatbeleid. Klimaatverandering is een wereldwijde bedreiging van de veiligheid.

De EU is nu al de tweede wapenexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Investeren in duurzaamheid levert meer veiligheid op dan investeren in nieuwe wapens. En het levert veel zinvoller banen en nieuwe technologie op voor Europa.

Munitiedoorvoer naar VAE – mogelijke inzet in Jemen

Ondanks een in oktober 2018 afgekondigd beleid om geen wapens meer te leveren aan Saoedi-Arabië, Egypte en de VAE, vanwege hun betrokkenheid bij de oorlog in Jemen, verleende Nederland eind december toestemming voor de doorvoer van twee zendingen munitie naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De doorvoer van ruim 57 miljoen kogelpatronen (9 mm voor kleine wapens) uit Tsjechië vond plaats via de Rotterdamse haven. Deze handelswijze is onbegrijpelijk, omdat juist beschikbaarheid van munitie doorslaggevend kan zijn bij het voortzetten van oorlog. Het is goed mogelijk dat deze munitie een aanvulling is van in Jemen verschoten voorraad of doorgeleverd wordt aan milities in de diverse brandhaarden in de regio.

Fossiele oorlog; over klimaatverandering, militarisme en wapenhandel

Door klimaatverandering zullen conflicten en migratie toenemen, maar door het probleem als veiligheidsprobleem te benaderen wordt gericht op gevolgen, en niet op oorzaken. Dat schrijft Stop Wapenhandel in Fossiele oorlogen: klimaatverandering, militarisme en wapenhandel dat verschijnt vlak voor de Klimaatdemonstratie van 10 maart. Bij het handhaven van controle over fossiele brandstoffen en het tegenhouden van migranten worden militaire middelen ingezet, en producten en diensten van de wapenindustrie.

Wapens ondermijnen het ontwikkelingsbeleid

De vermenging van ontwikkelingsdoelen met veiligheid, en de voortgaande wapenhandel, gaan in toenemende mate ten koste van ontwikkelingssamenwerking, concludeert Stop Wapenhandel in het vandaag verschenen rapport 'Wapens ondermijnen het ontwikkelingsbeleid'. Het versterken van veiligheidsinfrastructuur in derde landen is een apart doel geworden, ten koste van meer 'traditionele' ontwikkelingsdoelen, zonder dat duidelijk is hoe het bijdraagt aan ontwikkeling en met weinig oog voor negatieve gevolgen en risico's. Diverse vormen van militarisering, waaronder de vermenging van militair optreden en ontwikkelingswerk, alsmede het exporteren van wapens naar ontwikkelingslanden, staan ontwikkeling in de weg.

Oorlogsdreiging vraagt om wapenembargo India en Pakistan

Op het moment is er sprake van snel oplopende spanningen tussen kernwapenstaten India en Pakistan, met wederzijdse militaire aanvallen. Beide landen zijn vaste klanten bij de Nederlandse wapenindustrie. De afgelopen tien jaar kocht Pakistan voor bijna 90 miljoen euro Nederlandse wapens, India voor bijna 40 miljoen euro.

Inhoud syndiceren