Acties

Stop Wapenhandel volgt de wapenhandel op de voet. We willen alles weten, we vinden dat alles openbaar moet zijn om democratisch gecontroleerd te kunnen worden. We schrijven veel rapporten en artikelen, soms nemen we contact op met media of politice, soms beginnen we een actie. Daar gaat dan altijd veel onderzoek aan vooraf.

Sinds onze oprichting in 1998 voerden we onder meer actie tegen exportkredieten voor wapenverkopen aan arme landen, tegen doorvoer van wapens via Schiphol naar Israel, tegen het belachelijk dure en enorm agressieve gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter, en tegen de verkoop van fregatten aan Indonesië en Marokko.

We voerden ook actie vóór:
Voor meer openheid over wapenhandel bijvoorbeeld. Daarin waren we succesvol: inmiddels worden alle Nederlandse wapenexportvergunningen, doorvoervergunningen en exportvergunningen voor dual-use goederen openbaar gemaakt. Zij het met een grote vertraging van soms wel bijna twee jaar.

Ook is de de controle op doorvoer van wapens via Schiphol en de Rotterdamse haven toegenomen.

Mede door onze onderzoeken en publiciteitsacties is duidelijk geworden dat bij afgifte van exportvergunningen grotere voorzichtigheid in acht moet worden genomen. Voor sommige exportbestemmingen is de regering op dit moment zeer terughoudend – gelukkig maar. Maar er is nog veel dat niet door de beugel kan. Daarom blijven we onderzoek doen en actie voeren.

Lopende acties:

Pensioenfondsen uit wapenproductie

Geef Europese wapenlobby geen kans

Stop Airbus military