Geld voor klimaat niet voor wapens. Protest tegen wapenlobby

Protest en muziek voor vrede en ontwapening vrijdag 24 mei 15-16H Utrecht

De wapenindustrie heeft een nieuwe Europese geldpot voor wapenonderzoek. Daar hebben ze lang voor gelobbyd en in april stemde het Europees Parlement in met waarschijnlijk 13 miljard aan subsidies voor de militaire industrie. Met het Europees Defensie Fonds (EDF) slaat de EU een nieuwe weg in en gaat het voor eerst op grote schaal direct militaire programma’s financieren. Op 24 mei adviseert de lobbyorganisatie van de wapenindustrie zijn leden over deze subsidiepot.

Deze subsidies zijn enkel in het belang van de wapenindustrie en maken de wereld niet veiliger. Europees militaristisch beleid zoals wapenexporten aan autoritaire regimes en militaire interventies in bijvoorbeeld Irak en Libië hebben enkel bijgedragen aan conflicten en de vluchtelingentragedie. Als we de onderliggende oorzaken van conflicten willen aanpakken moeten we investeren in rechtvaardig ontwikkelings- en klimaatbeleid, niet in wapens en prikkeldraad!

Neem je spandoek en protestbord mee. Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1 Utrecht 15-16H

Met muziek van Gharib

 

 

Hey hey Habibi

Hey, hey mijn lief
Kom nu samen, hand in hand
En vul deze wereld met gezang, muziek
Zinloze oorlogen: ze hebben ons allemaal kapot gemaakt
Kom maar, vernietig alle wapens, verbind alle wonden
Hey, hey mijn lief Kom nu samen, hand in hand
En vul deze wereld met gezang muziek
Mijn enige vijand: aarde met grenzen
Verscheur de vlaggen en zing samen voor vrede!
Hey, hey mijn lief Hey, hey mijn life


// English //

EU money for climate, not for arms!

Protest and music for peace and disarmament

On Friday the 24th of May, the Dutch arms lobby will discuss the new European grants for the arms industry. The arms industry has lobbied extensively and in April they succeeded when the European Parliament voted in favor a 13 billion fund for research and development of weapons and military technology. This is the first time that the EU directly funds military programs on this scale.

The arms industry benefits from these funds, while it doesn’t make the world any safer. European militaristic policy, such as arms exports to authoritarian regimes and military intervention in for example in Iraq and Libya, has only resulted in more conflict and refugees. If we want to address the underlying causes of conflicts we have to invest in just development and climate policy, not in weapons and barbed wire.

Please bring your banner and protest sign. Raise your voice for peace!