Alleszins verantwoorde wapenorders

Volkskrant, Het Vervolg, Rob Vreeken, 19 febr. 2011. Wat is Q&A aan het hoesten, ziek?Valt wel mee. Beetje rillerig. Maar niet zo'n zin om een stukje te schrijven. Dus maakt Q&A zich er makkelijk van af. De rubriek bestaat vandaag uit de integrale tekst van een persbericht, uitgegeven door de Campagne tegen Wapenhandel. Het persbericht luidt als volgt:

'Amsterdam, 17 februari 2011 - Op de beelden van demonstraties in de Golfstaat Bahrein, die tonen hoe politie en veiligheidstroepen op gewelddadige wijze ingrijpen bij demonstraties voor democratie en burgerlijke vrijheden, zijn pantservoertuigen te zien zoals die door Nederland midden jaren negentig aan de Golfstaat zijn verkocht.

In de periode 1994-1997 leverde Nederland 35 M-113 en 25 YPR pantservoertuigen, deels bewapend met 25 mm.-geschut, naast ook 13 M-110 houwitsers en 5 M-578/577 pantserrupsvoertuigen. Staatssecretaris van Defensie Gmelich Meijling vond de leveringen destijds 'alleszins verantwoord'.

In 2003 ging nog een vracht met onder meer tankmotoren en militaire trucks naar de Golfstaat. In totaal verkocht Nederland de afgelopen 20 jaar voor ruim 30 miljoen euro militair materieel aan Bahrein, voor het grootste deel tweedehands defensiematerieel.

Nederland heeft jarenlang geen moeite gehad met grootschalige wapenorders van dictaturen in het Midden-Oosten, zoals Egypte, Tunesië, Marokko, Jordanië en Bahrein.

De ontwikkelingen van de afgelopen weken laten zien wat de consequenties voor de bevolkingen in die landen kunnen zijn. De Campagne tegen Wapenhandel roept de regering op om mensenrechten veel zwaarder te laten meewegen bij de afgifte van wapenexportvergunningen. Landen die ondemocratisch zijn en waar geen sprake is van burgerlijke vrijheden, zouden niet in aanmerking mogen komen voor wapenorders.'

Dat was het persbericht?

Dat was het persbericht. Interessant, niet?

Nou en of. Beterschap!

Dank.