Overzicht van in 2007 beantwoorde schriftelijke vragen en toegezonden brieven aan de Tweede Kamer, betreffende het wapenexportbeleid

Wapenexportbeleid; Brief staatssecretaris over de verkoop van 37 Leopard-2A6 tanks 13-11-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 132 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Brief minister over goedkeuring van verkoop van onderdelen van het HAWK PIP II luchtverdedigingssysteem aan Israël (16 kB)
29-10-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 130 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Brief staatssecretaris over het afstoten van overtollig defensiematerieel 18-10-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 129 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Brief staatssecretaris over verkoop aan Canada van twintig Leopard 2A6 tanks en 80 Leopard 2A4 tanks en drie trainingsvoertuigen voor opleiden tankbemanningen en onderhoudspersoneel (14 kB)
Wapenexportbeleid; Brief staatssecretaris over de verkoop van HAWK PIP II onderdelen aan Israël 18-10-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 127 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Brief staatssecretaris over het informeren van de Kamer bij afstoten van overtollig materieel door de Nederlandse krijgsmacht (12 kB)
27-08-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 124 | Tweede Kamer
Antwoorden op vragen van van Bommel en van Velzen over wapenleveranties door India aan Birma, 24 augustus 2007
Wapenexportbeleid; Gewijzigde motie om het importerende bedrijf bij elke leverantie van componenten van wapens een eindbestemmingsverklaring te laten afgeven 23-07-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 123 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Motie om de vergunningplicht voor de doorvoer van alle wapens te laten gelden, ongeacht het land van herkomst van de wapens (11 kB)
11-07-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 122 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Motie om het importerende bedrijf bij elke leverantie van componenten van wapens een eindbestemmingsverklaring te laten afgeven
11-07-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 121 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Motie om de Tweede Kamer (weer) de mogelijkheid te geven op de voorgenomen afgiftevergunning te reageren (11 kB)
11-07-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 120 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Motie om doorvoer van wapens aan repressieve regimes zoals Kazachstan niet toe te staan (11 kB)
11-07-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 119 | Tweede Kamer
Kamervragen van Velzen over de Nederlandse export van dual-use chemicalien naar Irak, 25 juni 2007
Kamervragen van Velzen over de levering van chemische wapens aan Irak, + antwoorden, 10 mei 2007
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over wapendoorvoer naar Eritrea. (Ingezonden 15 februari 2007) 27-04-2007 | Kamervragen (Aanhangsel) 2006-2007, 1249 | Tweede Kamer
Wapenexportbeleid; Lijst van vragen en antwoorden over het wapenexportbeleid en het Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland (53 kB)
13-04-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 117 | Tweede Kamer