Wie we zijn

Stichting Campagne tegen Wapenhandel/Stop Wapenhandel

Anna Spenglerstraat 71,
1054NH Amsterdam
tel 020 6164684
RSIN 806589772
bank NL11TRIO0390407380
KvK 41217418

Stichting Campagne tegen Wapenhandel heeft ANBI fiscaal indentiicatienummer RSIN 806589772. Giften aan Stop Wapenhandel zijn aftrekbaar van de belasting.

 

Medewerkers

Mark Akkerman
Martin Broek
Wendela de Vries

Bestuur

Margrietha Reinders - voorzitster
Tanja Ijzer - penningmeester
Kees Kalkman - lid
Wiert Wiertsema - lid

Vrijwilligers

Jan Meijer
Benjamin Baars
Daniel Meijers
Adinda van Kranendonk

Meer informatie

Het bestuur is onbezoldigd. Vaste medewerkers ontvangen een salaris conform de salarisregeling Stop Wapenhandel.

Jaarverslag 2016

Beleidsplan 2015-2017

Jaarrekening 2016

 

Stichting Stop Wapenhandel / Campagne tegen Wapenhandel heeft ten doel: het bevorderen van onderzoek en discussie omtrent bewapening in de ruimste zin des woords en van kritische bewustwordingsprocessen omtrent oorzaken van conflict en geweld en voorts al -hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings –verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles – in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van voorlichting en het voeren van actie gericht op bewustwording ten aanzien van bewapening;
b. het stimuleren van kritisch beleid van instanties en groeperingen ten aanzien van bewapening, wapenhandel, conflict en geweld;
c. het initiëren dan wel zelf uitvoeren van onderzoek.

 

 

 

 

 

.