Wie we zijn

Stichting Campagne tegen Wapenhandel/Stop Wapenhandel

Anna Spenglerstraat 71,
1054NH Amsterdam
tel 020 6164684
RSIN 806589772
bank NL11TRIO0390407380
KvK 41217418

Medewerkers

Mark Akkerman
Martin Broek
Wendela de Vries

Bestuur

Margrietha Reinders - voorzitster
Tanja Ijzer - penningmeester
Willem Bos - secretaris
Kees Kalkman - lid
Wiert Wiertsema - lid

Adviseur

Jan Meijer

Meer informatie

Bestuur en adviseurs zijn onbezoldigd. Vaste medewerkers ontvangen een salaris conform de salarisregeling Stop Wapenhandel.

Jaarverslag 2013

Beleidsplan 2011-2015

Financieel verslag 2013