Wie we zijn

De Campagne tegen Wapenhandel is in 1997 is opgericht om de feiten te ontrafelen achter wapenexport en wapenproductie. We voeren actie tegen wapenexport naar arme landen en ondemocratische regimes, en tegen financiering van de wapenindustrie door overheid, banken en pensioenfondsen. Vrede bereik je niet met wapens maar met eerlijk delen, een actieve conflictpreventie en het steunen van duurzame economie.

De Campagne tegen Wapenhandel pleit bij de Tweede Kamer voor strengere controle op wapenexport en voor een strikte toepassing van het Europese wapenexportbeleid. We informeren politici, journalisten en maatschappelijke organisaties over misstanden, en we voeren actie tegen de wapenindustrie en financiele instellingen die verdienen aan wapenhandel. In 2011 wonnen we voor onze acties tegen de wapenindustrie de ASN Bank Wereldprijs.

We hebben in de loop der jaren een grote deskundigheid en een groot netwerk opgebouwd. We zijn een horizontale organisatie met een onbezoldigd bestuur en een bescheiden kantoor op een terrein in zelfbeheer.  We zijn onafhankelijk van overheid en politieke partijen.

We doen veel onderzoek om informatie over wapenhandel boven tafel te krijgen. Onze onderzoeken worden vaak gebruikt als basis voor artikelen en uitzendingen. We publiceren alles op onze website, zo mogelijk met bronnen, om informatie voor iedereen beschikbaar te maken. We lobbyen in Den Haag en Brussel, en zo nodig voeren we actie op straat.

Zonder uw steun kan het niet

We zijn klein, deskundig, betrokken en effectief. Help mee, steun ons met een gift op rekening NL.11.TRIO.0390.407.380 tnv Campagne tegen Wapenhandel, Amsterdam

U kunt ook online doneren of een automatische incasso afgeven. Download hier een automatisch incassoformulier of bestel het via info@stopwapenhandel.org.

Giften aan de stichting Campagne tegen Wapenhandel kunnen worden afgetrokken van de belasting

Stichting Campagne tegen Wapenhandel

Anna Spenglerstraat 71, 1054NH Amsterdam
RSIN 806589772

Medewerkers

Mark Akkerman

Martin Broek

Wendela de Vries

Bestuur

Margrietha Reinders - voorzitster

Tanja Ijzer - penningmeester

Willem Bos - secretaris

Kees Kalkman - lid

Adviseurs

Wiert Wiertsema

Jan Meijer

Meer informatie

Bestuur en adviseurs zijn onbezoldigd. Medewerkers ontvangen een salaris conform de salarisregeling Campagne tegen Wapenhandel.

Jaarverslag 2012

Beleidsplan 2011-2015

Financieel jaarverslag 2012