Ook de wapenindustrie in Nederland doet goede zaken

De Pers, Mark van Assen, 27 april 2011 - Wapenhandel is niet alleen iets voor schimmige figuren. Ook heel nette landen, zoals Nederland, verdienen er goud geld mee.

[...]

In totaal werd volgens cijfers van de Campagne tegen Wapenhandel in 2009 voor bijna anderhalf miljard aan vergunningen uitgegeven (de overheid moet wapenleveranties goedkeuren). Dat is meer dan in 2008: toen ging het om 1,2 miljard. De laatste vijf jaar ligt het gemiddelde op 1,16 miljard. In de vijf jaar daarvoor ging het nog om 663 miljoen. De zaken gaan dus goed.

[...]

http://www.depers.nl/buitenland/564061/Ook-de-wapenindustrie-in-Nederlan...