Wapenproducent ziet groeikansen in India, Brazilië en Midden-Oosten

AMSTERDAM, 26 Mei 2011 (IPS); Het luchtvaart- en defensiebedrijf EADS, de op een na grootste wapenproducent in Europa, mikt op een flinke groei van wapenverkopen in opkomende markten.

[...]

“Dat is alleen maar mogelijk doordat het bedrijf levert aan wie maar wil”, zegt Frank Slijper van de Campagne tegen Wapenhandel. “Ook als dat een dictator is, of een regime dat mensenrechten schendt. Een cynisch voorbeeld is de burgeroorlog in Libië, waar de drie strijdende partijen allen gebruik maken van door EADS geproduceerde wapens.”

[...] Met het wapenembargo tegen Libië zijn de leveringen aan Khadhaffi voorbij. “Maar dat belet het bedrijf niet om flink zaken te blijven doen met China, Saoedi-Arabië en in de toekomst ook met bijvoorbeeld Kazachstan, landen die al jaren berucht zijn om mensenrechtenschendingen”, zegt Slijper.. Volgens het bedrijf gaat het vooral om beveiligingsapparatuur, niet om “wapens".

[...]

http://www.ipsnews.be/artikel/wapenproducent-ziet-groeikansen-india-braz...