Weinig vraag naar overtollig wapentuig

Gerard den Elt (GPD), 21 juni 2012. Den Haag - Het wil niet vlotten met de verkoop van overtollig defensiematerieel. Vandaag wordt de Tweede Kamer opnieuw gemasseerd voor de verkoop van Leopard-tanks aan Indonesië.

[...]

De Campagne tegen Wapenhandel verzet zich echter fel tegen de verkoop van Leopards aan Indonesië. Volgens onderzoeker Frank Slijper treedt de Nederlandse regering het Europese wapenexportverdrag met voeten. ‘De Papoea-bevolking wordt met geweld onderdrukt en dan kun je uit oogpunt van mensenrechten met Indonesië geen zaken doen.’

[...]

http://www.nd.nl/artikelen/2012/juni/21/weinig-vraag-naar-overtollig-wapentuig

 

[Noot van de CtW over de tekst in het originele artikel: Frank Slijper heeft niet gezegd dat Nederland zich beter kan richten op Roemenië en Chili, wel dat er belangstelling bestaat vanuit die landen.]