Geen defensiemonster in de polder

Krijn Schramade, Follow The Money, 11 oktober 2012 - De politiek gevoelige fusie tussen wapenreuzen EADS en BAE lijkt van de baan.

[...]

De Campagne Tegen Wapenhandel uitte eerder ook al haar zorg over de fusie.

[...]

http://www.ftm.nl/original/geen-defensiemonster-in-de-polder.aspx