Geweldloos weerbaar

Gepubliceerd in Linkerwang - oktober 2014

Het staat in mijn geheugen gegrift: de stille gezichten van de jonge mannen op de IS video's vlak voor hun onthoofding . Het beeld behoeft geen toelichting...ik heb de video's niet verder bekeken.

Wel het ontroerende filmpje waarop de ouders van een van hen getuigden tegen het inzetten van geweld als middel om wraak te nemen . Zij weigerden consekwent en met tranen in hun stem toe te geven aan de verleiding om te haten en te vernietigen ,maar bleven volhardend uitspreken dat zij geloofden in de kracht van barmhartigheid. Daarmee bewezen zij hun moedige zoon, die journalist was, een grote eer. Op het bidprentje bij zijn herdenkingsdienst stond het gebed van Fransiscus van Assisi: “Waar haat is, laat mij liefde brengen….”
Het deed mij denken aan de apostel Johannes, die het voor elkaar kreeg om na de onthoofding van zijn broer Jacobus door de collaborerende overheid te zeggen: “Heb elkaar lief en blijf in Zijn liefde.” Die woorden, gericht aan een doodsbang groepje joods/palestijnse christenen, houden mij persoonlijk overeind en wijzen mij de weg uit de spiraal van barbaarsheid waarin onze wereld is terechtgekomen.
Tegelijkertijd lees ik in een persbericht van Stop Wapenhandel , dat Nederland vorig jaar voor 116, 63 miljoen aan wapenexport vergunningen voor landen in het Midden Oosten en Noord Afrika heeft verstrekt. En dat wij in totaal 964 miljoen euro aan wapenexport verdienen. Tweede hands wapens worden via onze krijgsmacht gebruikt in Jordanie en Syrie. Aan Egypte, waar veiligheidstroepen volgens Human Right Watch in 2013 betrokken waren bij misdaden tegen de menselijkheid, levert Nederland voor 6 miljoen aan communicatietechnologie.
Stop Wapenhandel is maar een heel klein groepje van niet meer dan drie mensen, dat onderzoek doet naar de gevolgen van wapens en pleit voor mensenrechten, veiligheid en ontwikkeling. Maar soms maakt een heel klein groepje mensen alle verschil. Net zoals die ouders in Amerika met hun oproep tot radikale barmhartigheid. En zoals de journalist die zijn waarheidsvinding met de dood moest bekopen. Of zoals de nieuwtestamentische discipel, die na gevangenschap en marteling blijft betogen dat de liefde het wint.
De verleiding tot haat en wraak is van alle tijden en houdt ons in een ijzeren greep gevangen. Machtspolitiek en economisch gewin volgen direct op de inzet van wapens. Maar we kunnen zelf kiezen voor die andere , veel dapperder weg : die van de geweldloze weerbaarheid.
De weg van De Linker wang!

Margrietha Reinders, predikant in Amsterdam