Meer vluchtelingen gestorven door militarisering van de Europese buitengrenzen

Harry Westerink, Doorbraak.eu, 22 december 2016 - De investeringen van de EU in grensbewaking zijn in 2016 opnieuw fors gestegen, zo toont het onlangs verschenen rapport “Border wars II” aan. Dat is een vervolg op het eerdere onderzoek “Oorlog aan de buitengrenzen” van Stop Wapenhandel en Transnational Institute. Wapen- en securitybedrijven trekken volop profijt van de militarisering van de Europese buitengrenzen, die dood en verschrikking zaait.
 
In 2016 vonden volgens officiële cijfers 4.699 vluchtelingen de dood in de Middellandse Zee. Dat is het hoogste aantal geregistreerde omgekomen vluchtelingen in één jaar ooit. Het aantal doden is dit jaar hoger dan in 2015, hoewel het totale aantal vluchtelingen dat in 2016 Europa wist te bereiken, veel lager lag dan vorig jaar. [...]