Tjener milliarder på et Europa i frykt

Stavanger Aftenblad, 28/12/2016 - Forsvars- og sikkerhetsindustrien har funnet et stort nytt marked i et stadig mer engstelig Europa: Grensekontroll og overvåking. Kritikere mener at selskapene som bidrar til å drive folk på flukt, også tjener på å stoppe flukten. [...]