Voor een vreedzaam Europa

Op Europees niveau werkt Stop Wapenhandel samen in het European Network Against Arms Trade

 

Augustus 2017 - Geld voor vredesopbouw naar militaire training?

De Europese Commissie (de hoogste Europese ambtenaren die het meeste EU beleid voorbereiden) heeft voorgesteld om het budget voor het financieren van civiele vredesinitiatieven open te stellen voor de financiering van militaire training en uitrusting van ‘partnerlanden’. Het “Instrument contributing to Stability and Peace” kortweg IcSP is in 2014 ingesteld om projecten voor vredesopbouw, conflictpreventie, demilitarisering en democratisering te steunen. Het fonds heeft een budget van 2.338 miljoen euro voor de periode 2014-2020. Als uit dit fonds ook militaire activiteiten betaald moeten gaan worden blijft er voor de veelheid aan doelstellingen nog minder over. De Commissie heeft wel voorgesteld het fonds met 100 miljoen te verhogen om de introductie van militaire activiteiten te helpen financieren, maar ook dat geld zal bij andere budgetten moeten worden weggehaald.  

Hoewe het plan de aankoop van wapens en munitie door partnerlanden uit dit budget uitsluit is er een ‘grijze zone’ van militaire technologie en infrastructuur waar de wapenindustrie van kan profiteren. De Europese lobbyorganisatie van de wapenindustrie, de ADS, heeft dan ook positief op het plan gereageerd. De Duitse ontwikkelingsorganisatie Brod fur die Welt schrijft: Al jaren wordt geld uit ontwikkelingsbudgetten dat is bedoeld voor armoedebestrijding ingezet voor de opvang van vluchtelingen in Europese landen. Nu wil men dit geld ook nog eens gaan gebruiken voor militaire activiteiten. Op die manier blijft er weinig over om iets te doen aan de oorzaken van conflicten.

Wie die partnerlanden precies zijn en voor welke doeleinden er gefinancierd zou moeten worden is niet nader uitgewerkt, maar de Europese Raad (de gezamenlijke regeringen van de lidstaten) heeft met het voorstel ingestemd. Na de zomer moet het Europees Parlement erover oordelen.

Juli 2017 - Maak bezwaar tegen EU-financiering voor militaire onderzoek

Op 7 juni heeft de Europese Commissie een “Defensie Industrie Ontwikkeling Programma" voorgesteld, dat 500 miljoen euro uit de EU-begroting hapt in 2019-2020, om de ontwikkeling van nieuwe wapens en militaire technologie te financieren. Het geld gaat rechtstreeks naar de wapenindustrie. Dit komt bovenop de 90 miljoen euro die al in 2017-2019 voor militaire onderzoek is gereserveerd. De regeringen van EU lidstaten en het en Europees parlement moeten voor het einde van het jaar over deze nieuwe financiering beslissen.
Geef uw mening over dit voorstel voor 7 augustus
Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel probeert via alle mogelijke kanalen bezwaar te maken tegen deze plannen. De Europese Commissie geeft de mogelijkheid om online feedback te geven. Omdat alle kleine beetjes helpen vragen wij uw steun.

Elke reactie is belangrijk!
HOE:
U kunt bij de Europese Commissie online feedback geven op het plan, in maximaal 4000 lettertekens. Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel heeft een standaard feedback tekst ontwikkeld dat u kunt gebruiken of naar believen aanpassen, of u schrijft een eigen tekst. U vindt de standaard feedback tekst hier.
Dan moet u naar de speciale webpagina van de Europese Commissie voor de feedback van burgers: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_nl
U ziet de juridische teksten die dit Defence Industrial Program voorstellen, en als u naar beneden scrollt, ziet u de knop 'Geef uw feedback'.
Als u op de knop drukt, moet u zich registreren onder het "EU Login" -systeem. Dat is wel een beetje een gedoe, maar het is een standaard registratiesysteem en levert u geen spam op. Dan krijgt u toegang tot de feedbackpagina: u kunt uw feedback geven in elke EU-taal. U hoeft alleen uw feedback in het beschikbare tekstvak te plaatsen. U kunt uw bijdrage onder eigen naam of 'anoniem' plaatsen (alle reacties zijn openbaar).
Lees hier meer over het EU-voorstel in het (engelstalige) persbericht hier

Mei 2017 - Meer EU defensie?

In mei 1950 stelde de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Schuman voor om “een basis te leggen voor gezamenlijke economische ontwikkeling als eerste stap naar een Europese Federatie, en de toekomst te veranderen van een regio die lang gericht was op het produceren van oorlogswapens waarvan vooral zijzelf het slachtoffer werd."

Economische samenwerking om oorlog te voorkomen, dat was de basis van de Europese Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie. Maar de laatste jaren zijn er door 'Brussel' een groot aantal initiatieven ontplooid om de wapenindustrie juist meer ruimte en financiële middelen te geven.

Na het tamelijk onbeschofte optreden van Trump op de NAVO top in Brussel zal de roep om zelfstandiger Europese defensie, en steun voor een daarbij horende Europese wapenindustrie, alleen maar luider worden. Ook een rol speelt dat Rusland als bedreiging wordt gezien, hoewel het Russische defensiebudget slechts een fractie is van dat van de Europese Unie. Alleen al Duitsland ($41,1 miljard) en Frankrijk ($55,7 miljard) geven samen veel meer uit aan defensie dan Rusland ( $69.2 miljard). De lobby van de wapenindustrie heeft het politieke tij mee. Airbus bestuursvoorzitter Tom Enders zei tijdens een bijeenkomst van de Atlantische Raad in Washington “te hopen dat de Russische acties in de Oekraïne een eind zullen maken aan de bezuinigingen op defensie in Europa, die schadelijk zijn voor Airbus en andere Europese wapenproducenten.” Airbus heeft van alle wapenbedrijven de meeste lobbyisten in Brussel werken.

Of de defensiebudgetten omhoog moeten voor een meer Europese defensie is de vraag Zo schrijft Sven Biscop van het Belgische Egmond Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen dat het echte probleem van de EU de versnippering is. “De EU28 besteden zo'n €200 miljard per jaar aan defensie maar een groot deel van dat geld wordt simpelweg verspild door instandhouding van 28 verschillende defensie-organisaties en 28 grotendeels overlappende ondersteunende structuren, en door investeren in wat de defensie-industrie produceert in plaats van in wat nodig is. Het budget verhogen zonder deze versnippering te herstellen zou betekenen dat een evenredig deel van dit extra geld opnieuw verspild zal worden.”

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat alle EU landen op korte termijn militair gaan samenwerken valt er zeker geld te besparen met bi- en trilaterale samenwerking. Er zijn nu al Duits-Nederlandse tankbrigades, er is een Belgisch-Nederlandse marinevloot en er is een gezamenlijke Benelux-luchtruimbewaking. Taalproblemen lijken hierbij geen rol te spelen; mogelijk heeft de huidige generatie militairen voldoende jargon overgehouden aan hun Engelstalige computergames.

Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk om serieus werk te maken van niet-militaire oplossingen. Om te kijken naar het oplossen van problemen in plaats van de gevolgen te bestrijden. In plaats van het steeds verder uitbreiden van militaire capaciteit zou de EU moeten werken aan onderhandeling en ontwapening, een eerlijke verdeling van welvaart, een duurzame economie en vooral een einde aan wapenexport en militaire interventies. Dat zou de veiligheid van Europese burgers – en anderen – pas echt ten goede komen.

Maart 2017 - Europa en de Boze Buitenwereld

Het Europese streven van vrede door economische samenwerking geldt alleen binnen de muren van Europa. Voor de Boze Wereld daarbuiten wordt nog altijd vooral naar militaire middelen gegrepen, maar dan niet in EU verband. De Europese Unie heeft nauwelijks militaire organen, defensie valt onder nationale lidstaten en de meesten EU landen zoeken hun defensiesamenwerking binnen de NAVO. Sommige lidstaten, zoals Frankrijk, willen al jaren dat de Europese defensie onafhankelijker wordt van de door Amerika gedomineerde NAVO. Dat resulteerde onder meer in de inmiddels weer ter ziele gegane West-Europese Unie, die bestond van 1954 tot 2011. Maar met name de Britten hechtten veel waarde aan de samenwerking met de VS en waren tegenstander van meer Europese defensie.

Mede door de Brexit ziet de stroming die de EU militair wil versterken zijn kans nu schoon. Federaal ingestelde Europese politici streven naar een gezamenlijke buitenlandse politiek van de EU, en daar hoort Europese militaire macht bij. Dwaallichten als de Poolse premier gaan zelfs zo ver dat ze pleiten voor een Europees kernwapen. Anders dan de NAVO heeft de EU echter geen militaire staf en budget, dus een echt Europees leger is nog ver weg. Maar om gezamenlijk Europees optreden van de lidstaten mogelijk te maken wil de Commissie er in elk geval voor zorgen dat alle soorten wapens in Europa beschikbaar zijn en geproduceerd kunnen worden. De Europese organisatie die dat moet gaan coördineren is het European Defence Agency (EDA), dat sinds kort valt onder de European External Action Service, zeg maar het ' buitenlandministerie' van de Europese Unie.

De Europese wapenindustrie vindt het natuurlijk een uitstekend plan. Tijdens de economische crisis, die in Europese landen tot bezuiniging op de defensiebudgetten leidde, heeft de wapenindustrie zich draaiende gehouden door flink in te zetten op export (nieuwe markten ontwikkelen) en diversificatie (onder meer grensbewaking), maar nu trekt de Europese wapenmarkt weer aan en, nog mooier, is de Europese Unie bereid om geld te investeren in wapenonderzoek. Voor 2017-2019 is er 90 miljoen euro begroot, hetgeen moet oplopen tot 3,5 miljard euro in 2021-2027. Ontwikkelingskosten van nieuwe producten (Research & Technology) liggen in de militaire sector relatief hoog, subsidiepotjes om deze kosten te dragen zijn voor de wapenindustrie dus heel aantrekkelijk.

Het idee is, dat er binnen de EU als geheel gaten vallen in de beschikbare militaire capaciteit die zonder de VS opgevuld moeten kunnen worden. Daar gaat de European Defence Agency nu aan werken. Het geld is alleen beschikbaar voor projecten die in een capaciteitsbehoefte van de krijgsmachten van de lidstaten voldoen. Die capaciteitsbehoefte (onder meer drones, cyber, satellieten) is door de EU ministers van defensie vastgesteld in een Capability Development Plan.

Eind maart moeten formele afspraken over het Defensie Actie Plan tussen EDA en de Europese Commissie rond zijn. Maar er zijn nog diverse haperingen. Er is onder meer geen duidelijkheid over de intellectuele eigendomsrechten van door de industrie uitgevoerde, maar met publiek geld betaalde onderzoeksresultaten. Ook is niet duidelijk hoe om moet worden gegaan met de voor militaire zaken gewenste vertrouwelijkheid en de controlerende rol van het Europees Parlement.

Het past in het Grote Verhaal dat Europa een gezamenlijke defensiemacht moet vormen. Wie dat Europese leger moet aansturen en wat de taken zouden moeten zijn is niet uitgekristalliseerd, en voorlopig lijkt er hierover ook weinig overeenstemming in zicht: de buitenlandspolitieke belangen van de lidstaten zijn erg verschillend en geen enkel land is bereid militaire zeggenschap af te staan. Wel bestaan er in Europa op verschillende gebieden vormen van bilaterale defensiesamenwerking, er is bijvoorbeeld een Belgisch-Nederlandse samenwerking op marinegebied. Maar het is heel wat anders om met twee of drie landen militair samen te werken dan met 27 landen. Er zullen zich mogelijk meer landen aansluiten bij militaire samenwerkingen, en mogelijk ontstaat een defensie-'kopgroep' van een paar landen, maar een echt Europees leger is nog ver weg. Het geld voor een Europese wapenindustrie is echter alvast veiliggesteld.

 

Mede mogelijk gemaakt door de ASN Foundation www.asnbank.nl

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. De ASN Bank investeert niet in wapenproductie en wapenhandel.

Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld.

.