Overheidssteun voor buitenlandse handel en investeringen

(Jubilee Nederland - Wiert Wiertsema, maart 2003)

Goed voor het bedrijfsleven, ook goed voor ontwikkelingslanden?

Nederland kent een groot scala aan instrumenten waarmee bedrijven worden gesteund bij het zaken doen in het buitenland. Deze regelingen zijn zondermeer belangrijk als steun in de rug voor de Nederlandse economie. Hier staat de vraag centraal of al deze regelingen ook goed zijn voor de duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden.

Lees het paper van Jubilee Nederland.