Kamervragen over wapendoorvoer

Uitgesproken VARA, 18 januari 2011 - Naar aanleiding van het rapport over de Nederlandse wapendoorvoervan maandag 17 januari heeft Jasper van Dijk van de SP in een spoeddebat vragen hierover gesteld aan Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Via Nederland komen wapens uit bijvoorbeeld de bevriende natie Tsjechië uiteindelijk in Sri Lanka terecht. Van de doorvoer van wapens blijft 98 procent volgens een rapport van de Campagne tegen Wapenhandel ongemoeid, omdat het afkomstig is uit of op weg is naar bevriende landen. Dit komt erop neer dat vrachten van en naar EU-lidstaten, NAVO-bondgenoten, Zwitserland, Australië, Nieuw Zeeland en Japan niet tot nauwelijks worden gecontroleerd. Daarmee stelt de Nederlandse vergunningsplicht voor de doorvoer van wapens in de praktijk niets voor.

Van Dijk wil dat elke wapendoorvoer via Nederland afzonderlijk wordt getoetst, ook als het gaat om bevriende landen. Verder pleit de SP voor een transparant doorvoerbeleid. En de kwaliteit van doorvoerrapportages moet verbeterd worden door de bestemming te omschrijven als militair, politie, handel of particulier.

Tenslotte wil van Dijk dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het gebruik van Nederlandse richtkijkers in Tunesië. Een Nederlands bedrijf heeft in 2009 een richtkijker verkocht aan Tunesië. Deze kijker is bedoeld voor scherpschutters en wordt nu mogelijk gebruikt door de politie. ''Het is goed nieuws dat de dictator is opgestapt, maar NL moet zich verre houden van het geweld dat daar plaatsvindt'', aldus van Dijk.

Jasper van Dijk was blij met de uitkomsten van het vragenuurtje.
"In eerste instantie was de reactie van Verhagen om te huilen. Hij deed net alsof er niets aan de hand was, maar dat is natuurlijk onzin. Het rapport van de Campagne tegen Wapenhandel en de uitzending van Uitgesproken VARA hebben duidelijk laten zien dat er wel degelijk veel mis is.''

"Verhagen heeft uiteindelijk wel toegezegd hier nog eens goed naar te kijken en wellicht ook bevriende naties te onderwerpen aan controle.'' Als het aan mij licht komt er helemaal een einde aan de foute doorvoer van wapens via Nederland.''

Ook Frank Slijper van de Campagne tegen Wapenhandel is enthousiast. ''We zijn al tien jaar bezig om dit op de politieke agenda te krijgen en eindelijk lijkt er iets te gebeuren, hoe klein ook. Verhagen wil nu voor het eerst ook bevriende lidstaten gaan controleren.''

Verslag van het debat: http://stopwapenhandel.org/sites/stopwapenhandel.org/files/imported/info...

Uitzending Uitgesproken VARA met een interview met auteur Frank Slijper: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1044592