Nederlandse wapens dragen bij aan onacceptabel militair optreden Turkije

Persbericht. Amsterdam, 6 maart 2017 – Nederland heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Turkse wapenindustrie en krijgsmacht in de afgelopen jaren. Dat staat in het vandaag verschenen rapport 'Nederlandse wapens en Turks militair optreden' van Stop Wapenhandel. In de periode 2006-2015 werd voor 418,52 miljoen euro aan militaire producten naar Turkije geëxporteerd. Dit terwijl bij het militair optreden van Turkije grote vraagtekens zijn te plaatsen.

European Defence Procurement-bijeenkomst: feestje van de wapenlobby

Op 15, 16 en 17 februari vindt in Amsterdam de bijeenkomst 'European Defence Procurement' plaats. Vertegenwoordigers van krijgsmachten en van de wapenindustrie komen samen om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze proberen hun banden nog verder aan te halen. Intussen hebben de grote Europese wapenbedrijven die op de bijeenkomst aanwezig zijn al grote invloed op Europees beleid. Al jaren lobbyen zij, met steeds meer succes, voor hogere defensiebudgetten én voor een militarisering van de EU.

Geen EU geld voor wapens! Protest van Stop Wapenhandel bij voorlichtingsbijeenkomst voor wapenindustrie in Den Haag

Op 19 januari bespreken overheid en wapenindustrie in Den Haag een nieuwe geldpot voor wapenonderzoek. De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapenonderzoek subsidiëren. De Europese Commissie volgde hiervoor het advies van een expertgroep die grotendeels uit lobbyisten van de wapenindustrie bestaat. Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten - dat in de jaren daarna moet oplopen tot 3,5 miljard euro in de periode 2021-2027.

Hof Amsterdam: NGO’s hebben geen belang bij procedure tegen wapenexportvergunning

Het NJCM, PAX en Stop Wapenhandel hebben in oktober 2015 een procedure aangespannen tegen een exportvergunning voor wapens naar Egypte. Bijna anderhalf jaar later, op 30 januari 2017, besliste het Gerechtshof Amsterdam dat deze procedure geen zin meer heeft. De vergunning voor de wapenexport was één jaar geldig en die termijn is inmiddels verlopen.

De drie organisaties zijn zeer teleurgesteld over de beslissing van het Hof, temeer omdat de vergunning is verlengt en de leveringen doorlopen. Inmiddels is een nieuwe procedure aangespannen, nu tegen de verlengde vergunning.

Protest: Niet nog meer wapens voor Europa!

Op 15, 16 en 17 februari 2017 kwamen wapenindustrie en Europese krijgsmachten bijeen in Amsterdam om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze noemden het 'European Defence Procurement'. Het is een bijeenkomst waar de wapenindustrie en krijgsmachten hun banden verder aanhalen. Stop Wapenhandel organiseerde een picketline als protest tegen steeds meer geld voor wapens.Protest bij Europese militaire aankoopbijeenkomst van wapenindustrie en krijgsmachten. Lees verder

 

Petitie voor vreedzaam Europa

Op 7 juni 2017 lanceerde de Europese Commissie het voorstel om wapenbedrijven €1,5 miljard per jaar te geven voor de ontwikkeling van nieuwe militaire technologie. (1) Dit geld zal worden weggehaald bij andere, belangrijke EU budgetposten, zoals voor duurzame energie en bescherming van het milieu!

(2) Het voorstel lijkt bovendien opmerkelijk veel op een soortgelijk voorstel dat is gedaan door de belangrijkste lobby-organisatie van de Europese wapenindustrie. (3) Oorlog is meestal "bad for business", behalve voor de wapenindustrie.

Voorafgaande aan een belangrijke vergadering waar 22 Europese regeringen het plan zullen bespreken organiseeerden we met het European Network Against Arms Trade en WeMoveEU een petitie. lees meer

Protest bij informatiebijeenkomst RvO en NIDV over subsidie wapenindustrie

Op 19 januari 2017 bespreken overheid en wapenindustrie in Den Haag een nieuwe geldpot voor wapenonderzoek. De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapenonderzoek subsidiëren. De Europese Commissie volgde hiervoor het advies van een expertgroep die grotendeels uit lobbyisten van de wapenindustrie bestaat. Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten - dat in de jaren daarna moet oplopen tot 3,5 miljard euro in de periode 2021-2027. Lees meer

 

..

Geen EU geld voor wapens!

- Doe mee met protest van Stop Wapenhandel, donderdag 19 januari van 12 tot 13 uur Den Haag, Beatrixplein -

Op 19 januari bespreken overheid en wapenindustrie in Den Haag een nieuwe geldpot voor wapenonderzoek. De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapens subsidiëren. De Commissie heeft zich hiervoor laten adviseren door een expertgroep die grotendeels bestaat uit lobbyisten van grote wapenbedrijven als BAE Systems, Finmeccanica en Airbus.

Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten - dat in de jaren daarna moet oplopen tot een Europees Defensie Fonds van 3,5 miljard euro in de periode 2021-2027. Ook wil de Commissie dat lidstaten geld vrijmaken voor een Europees Defensie Capaciteitsfonds met een streefbedrag van 5 miljard euro per jaar om gezamenlijke militaire aankopen te doen. Welke wapens aangekocht gaan worden en waarvoor die dan wel gaan dienen is nog onduidelijk maar plannen om hiervoor geld naar de wapenindustrie te sluizen worden voortvarend ter hand genomen.

Ook is het plan dat lidstaten hun bijdrage aan het Defensie Capaciteitsfonds niet hoeven op te tellen bij hun maximale toegestane begrotingstekort. Dat betekent dat lidstaten met schuldenproblemen in de toekomst geen extra geld mogen uitgeven aan pensioenen en armoedebestrijding, maar wel aan wapens. Nooit eerder ging Europees geld rechtstreeks naar de wapenindustrie. In de toekomst wil de Europese Commissie de subsidiemogelijkheden voor wapenproductie nog uitbreiden, onder meer door de Europese Investeringsbank en Erasmus+ geld, bedoeld voor jongeren- en educatieprojecten, ook voor wapenindustrie toegankelijk te maken.

Intussen is de Europese Commissie bezig om sluipenderwijs de exportcontrole op wapenhandel uit te hollen. Tot voor kort werd wapenexport uitgezonderd van de vrije Europese binnenmarkt waardoor lidstaten hun wapenexport middels vergunningen konden controleren. Onder het motto 'wapenhandel is goed voor innovatie en werkgelegenheid' worden de mogelijkheden voor wapenexportvergunningen verruimd en wordt de interne markt vrijgegeven. Voor nationale parlementen wordt de mogelijkheid om het wapenexportbeleid te controleren en zo nodig te corrigeren daarmee beperkt. Op alle problemen die Europa heeft is dit wel het slechtst denkbare antwoord. Meer wapens, ten koste van andere uitgaven en zonder democratische inbedding, is alleen in het belang van de wapenindustrie.

Op 19 januari organiseren de lobbykoepel voor wapenindustrie NIDV, het Ministerie van Defensie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een bijeenkomst over deze nieuwe geldstroom voor 'defensie-gerelateerd Research & Development'. Stop Wapenhandel organiseert hier protest tegen deze overheidssteun aan wapenproductie.

Kom met je spandoek van 12H tot 13H naar het gebouw van de RvO, Prinses Beatrixlaan 2, achterkant station CS, Den Haag. Mmv European Network Against Arms Trade, Brussel.

Steun de actie met een gift op rekening NL11 TRIO 0390 4073 80 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam o.v.v. Geen EU geld voor wapens!

..
 

Meer militarisering EU-grenzen in 2016, wapenindustrie profiteert van vluchtelingentragedie

De investeringen van de EU in grensbewaking schoten in 2016 verder de hoogte in, zo toont een nieuw rapport aan. Prominente wapen- en security-bedrijven profiteerden hiervan. De militarisering van de Europese buitengrenzen bracht echter een verschrikkelijke kostprijs met zich mee, het hoogste aantal geregistreerde omgekomen migranten in één jaar ooit. Ruim 4700 vluchtelingen vonden de dood in de Middellandse Zee, mede omdat zij gedwongen werden steeds gevaarlijkere routes richting Europa te nemen. 

Europees Netwerk tegen financiering wapenindustrie met publiek geld

30 november 2016, Amsterdam, Brussel, Helsinki, Londen, Madrid, Milaan, Paris, Praag, Rome, Stockholm -  Leden van het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) zijn ernstig verontrust over de plannen om militair onderzoek te financieren uit het EU budget 2017, oplopend tot 90 miljoen in 3 jaar. Daarnaast wil de EU ook geld uit andere Europese middelen vrijmaken, oplopend tot 5 miljard EUR, voor het stimuleren van de wapenindustrie via een Europees Defensie Fonds.
 

Actie tegen wapenhandel: bij het parlement, in Brussel en bij de rechter

WAPENHANDELNIEUWS november 2016

- Kamerdebat Wapenexportbeleid

– Oorlog zonder Grenzen

- NoEUmoney4Arms

– Juridisch proces tegen wapenexport Egypte

Kamerdebat Wapenexportbeleid

Afgelopen dinsdag debatteerde de Tweede Kamer met de verantwoordelijke ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel over de Nederlandse wapenexport. Stop Wapenhandel publiceerde daarvoor een kritische analyse van het regeringsbeleid. Daarin wordt vastgesteld dat van de ruim 870 miljoen euro Nederlandse wapenexport in 2015 zo'n 16% naar het Midden-Oosten ging. Ondanks de dubbele agenda van veel landen in het Midden-Oosten – steun aan de strijd tegen IS maar tegelijk steun aan gewelddadig extremisme, of het volgen van een eigen regionale machtsagenda. Ook constateren we dat Nederland op het terrein van wapenexportbeleid sterk hecht aan Europese harmonisatie, ook om 'undercutting' ("als wij het niet leveren levert een ander het wel") te voorkomen. Maar dat harmonisatie nog ver weg is: veel landen volgen hun eigen beleid, gerelateerd aan hun eigen strategische en/of economische belangen.

De hele analyse is te lezen op www.stopwapenhandel.org.

Voorafgaande aan het Kamerdebat schreven we een brief aan Kamerleden, samen met Pax, Amnesty en OxfamNovib, over onze zorgen over wapenexport naar het Midden-Oosten.

Daarnaast mochten we onze visie geven op televisie, tijdens een interview door EenVandaag. Het fragment is terug te kijken op https://www.youtube.com/watch?v=St9vtZTjOt0

Oorlog zonder Grenzen; Lezing en debat in Amsterdam

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst Oorlog zonder Grenzen met de Vlaamse publicist Ludo de Brabander. Aanleiding is zijn deze zomer verschenen boek over de gevolgen van westerse militaire interventiepolitiek in het Midden-Oosten. En hoe dit mede bijdraagt aan terrorisme en het vluchtelingendrama. De vicieuze cirkel van oorlog en terreur kan alleen doorbroken worden door een ander beleid, onder meer het beëindigen van wapenexporten en het steunen van burgerinitiatieven in het Midden-Oosten.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Amsterdams Vredesinitiatief, m.m.v. Stop Wapenhandel.
Woensdagavond 2 november, Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86 Amsterdam, aanvang 19.30H

NoEUmoney4Arms

Een oproep aan het Europees Parlement om niet in te stemmen met subsidie voor wapenonderzoek door defensiebedrijven is in enkele weken tijd meer dan 60.000 keer ondertekend. Mensen van het European Network Against Arms Trade spraken met Europees parlementsmedewerkers van verschillende fracties en verschillende landen. Het is de eerste keer dat de lobby van de wapenindustrie in Europa zo massaal in de aandacht staat en dat protest tegen wapenproductie zo internationaal is georganiseerd.

Het protest gaat door. Op 10 november vergaderen wapenhandelaren, lobbyisten en beleidsmakers op de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensie Agentschap (EDA). Onze Belgische vrienden van Vredesactie zijn niet uitgenodigd maar zullen ook aanwezig zijn. Want, schrijven ze: “Terwijl Europese lidstaten snijden in hun sociale zekerheid, dreigen miljarden euro’s doorgesluisd te worden naar de wapenindustrie.”

Zie ook http://istopthearmstrade.eu/nl

Juridisch proces tegen wapenexport naar Egypte

Stop Wapenhandel heeft samen met andere organisaties een exportvergunning van de overheid aangevochten voor de rechter. In eerste instantie zijn we niet-ontvankelijk verklaard. Daar zijn we natuurlijk tegen in beroep gegaan, want als wij een vergunning niet aan kunnen vechten, wie dan wel? Het hoger beroep dient in December.

Stop Wapenhandel krijgt geen structurele subsidie en geen overheidssteun. Help mee en geef op rekening NL11 TRIO 0390 4073 80 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam. Klik hier voor online doneren. Alle beetjes helpen.

Dit is de nieuwsbrief van Stop Wapenhandel. Voor inschrijven/uitschrijven:

http://stopwapenhandel.org/newsletter

 

 

..


 

Inhoud syndiceren