Nederland blijft leveren aan Midden-Oosten, Europees beleid nog ver weg

19-09-2016 - Ondanks grote zorgen over de dubbele agenda van veel landen in het Midden-Oosten – steun aan de strijd tegen IS maar tegelijk steun aan gewelddadig extremisme, of het volgen van een eigen regionale machtsagenda – en ondanks de dramatische oorlog in Jemen, bleef Nederland vorig jaar wapens leveren aan het Midden-Oosten. Van de totale wapenexport van ruim 870 miljoen euro ging zo'n 16% naar deze regio. Dat staat in de zojuist verschenen 'Kritische analyse wapenexportbeleid 2015' van Stop Wapenhandel.

Wapenindustrie adviseert meer geld voor wapenindustrie. Tijd voor actie!

WAPENHANDELNIEUWS september 2016

Lees ook  
- Dankzij u gepubliceerd
- Wapenexportvergunning voor de rechter
- Combat proven
- Protest tegen wapenbeurs MAST

Actie: Mail het Europees Parlement. EU moet vrede bevorderen, niet de wapenindustrie subsidiëren!

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) slaat alarm over plannen om militair onderzoek te subsidiëren met Europees onderzoeksgeld. In een brief aan leden van het Europees Parlement vraagt het ENAAT om het voorstel, de Preparatory Action (PA) on Defence research, te verwerpen. Het voorstel is geschreven door een adviserende 'Groep van Persoonlijkheden' die voor meer dan de helft uit vertegenwoordigers van de industrie bestaat. De Europese Commissie wil het voorstel opnemen in het EU budget voor 2017. De politieke beslissing moet nu genomen worden door het Europees Parlement en de EU Lidstaten.

Dit is niet de EU die wij willen! Tot nu toe werd militair onderzoek uitgesloten van het EU budget. De stap die de Europese Commissie nu wil zetten is nog maar het begin. Het langetermijndoel is om een volledig militair Europees Defensie Onderzoeksprogramma op te zetten ter waarde van EUR 3,5 miljard over 2021-2027. Omdat het totale EU budget al vaststaat betekent dit noodzakelijkerwijs forse bezuiniging op andere – civiele – projecten. Bovendien is het expliciete hoofddoel van deze subsidies het handhaven van de concurrentiepositie en exportcapaciteit van de wapenindustrie, ook richting instabiele regio's en mensenrechtenschenders als Saoedi-Arabië.

Dit moeten we tegenhouden! De wapenindustrie adviseert meer geld voor de wapenindustrie, maar daar wordt de wereld niet veiliger door. Onderzoeksgeld moet gaan naar projecten die werken aan conflictoplossing en conflictpreventie, met name naar geweldloze projecten en projecten die oorzaken van conflicten, zoals klimaatverandering, tegengaan.

Kom in actie! Stuur een mail naar de Europarlementsleden. Bijvoorbeeld met de tekst:

Beste heer/mevrouw XXX, in het kader van de budgetprocedure vraag ik u om de voorgestelde Preparatory Action on defence research af te wijzen. Van dit voorstel profiteert alleen de wapenindustrie, Europa wordt er niet veiliger door. En bovendien is de gang van zaken rond het voorstel verre van democratisch.

De belangrijkste parlementsleden in deze zijn:

Paul Tang, PvdA <paul.tang@europarl.europa.eu>

Sophie in 't Veld, D66 <sophie.intveld@europarl.europa.eu>

Hans van Baalen, VVD <hans.vanbaalen@europarl.europa.eu>

Esther de Lange, CDA <esther.delange@europarl.europa.eu>

Dennis de Jong, SP <dennis.de.jong@europarl.europa.eu>

Bas Eickhout, GroenLinks <bas.eickhout@ep.europa.eu>

Meer informatie is te vinden in de ENAAT Position Paper 'Why the EU should not subsidy military research'

Het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (European Network Against Arms Trade ENAAT) is opgericht in 1984 en bestaat uit groepen uit 13 landen die wapenhandel zien als een bedreiging van vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling.

Lees ook: European military industry: EU, give us 3.5 billion euros for military research

MEER WAPENHANDELNIEUWS

Dankzij u gepubliceerd:

Stop Wapenhandel deed de afgelopen maanden onderzoek naar de militarisering van grensbewaking, en publiceerde samen met het Transnational Institute het onderzoeksrapport Border Wars. Veel aandacht vanuit media voor dit Engelstalige rapport (een Spaanse, Italiaanse, Duitse en Franse samenvatting zijn online te lezen). Zeker 30 kranten schreven erover, vooral in Zuid-Europese landen.

Dankzij een crowdfundingsactie, die binnen drie weken ruim voldoende geld opleverde, kon Stop Wapenhandel ook een Nederlandse versie van het rapport maken. Behalve een vertaling van het Engelse onderzoek is het rapport uitgebreid met gegevens die specifiek op Nederland betrekking hebben. Bedrijven uit de militaire en security-industrie profiteren fors van toenemende militarisering van grensbewaking, zo blijkt uit het onderzoek. En de Nederlandse regering heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het beleid om steeds meer militaire middelen tegen vluchtelingen in te zetten.

Donateurs die hebben aangegeven het gedrukte rapport te willen ontvangen vinden het binnenkort in hun brievenbus.

Zie ook Militaire industrie profiteert van vluchtelingentragedie

Wapenexportvergunning voor de rechter

Stop Wapenhandel heeft samen met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en PAX een wapenexportvergunning aangevochten bij de rechter. Volgens de organisaties had de Nederlandse regering geen exportvergunning mogen verlenen voor een levering naar Egypte, omdat onvoldoende naar de mensenrechten is gekeken en de vergunning voorbij gaat aan de betrokkenheid van Egypte bij de oorlog in Jemen.

De rechtbank oordeelde echter dat de organisaties een vergunning niet mogen aanvechten, omdat zij volgens de Douanewet van de EU niet ‘rechtstreeks en individueel geraakt worden’ door de levering. Dat zou betekenen dat alleen wapenleveranciers zelf een vergunning (afwijzing) kunnen aanvechten. De organisaties laten het hier niet bij zitten en bezinnen zich op volgende stappen. Wordt vervolgd!

Combat proven

Door wapenaankopen en militaire samenwerking met Israël profiteert Nederland van kennis die is opgedaan bij de bezetting van Palestijnse gebieden. Ook komen er nog altijd Nederlandse wapenonderdelen en dual-usegoederen bij het Israëlische leger terecht, en werken Nederlandse en Israëlische wapenbedrijven samen in onderzoeksprogramma's. Als Nederland wil bijdragen aan een vreedzame oplossing van het Israëlisch/Palestijns conflict zou deze militaire samenwerking verbroken moeten worden. Stop Wapenhandel publiceerde het rapport Combat Proven en organiseerde samen met de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina en DocP een avond over militaire betrekkingen tussen Nederland en Israël, ingeleid door de Israëlische onderzoeker Shir Hever.
Zie: Israeli arms industry and arms export - lecture

En verder:

Met 80 mensen demonstreerden we in juni tegen wapenbeurs MAST in Amsterdam. De Amsterdamse gemeenteraad heeft inmiddels besloten geen wapenbeurzen in de RAI meer te willen.

Zegt het voort: samen kunnen we de wapenhandel stoppen

Volg ons ook op Facebook www.facebook.org/stopwapenhandel

Stop Wapenhandel ontvangt geen structurele subsidie en geen overheidssteun.
Help ons met een gift op rekening NL11 TRIO 0390 407 380 tnv Stop Wapenhandel, Amsterdam

Alle beetjes helpen.

 

In- en uitschrijven Wapenhandelnieuws

 

 

..

 

Militaire industrie profiteert van vluchtelingentragedie

Border wars research - other languages click here

Bedrijven uit de militaire en security industrie profiteren fors van toenemende militarisering van grensbewaking, zo blijkt uit het onderzoeksrapport Oorlog aan de Grenzen (ook verschenen als Border Wars) van Stop Wapenhandel en het Transnational Institute. Ook Nederlandse bedrijven, met name onderzoeksinstituut TNO, profiteren mee. De Nederlandse regering speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het beleid om steeds meer militaire middelen tegen vluchtelingen in te zetten. Een beleid dat leidt tot gevaarlijker vluchtroutes en meer slachtoffers.

Rechtbank: vredes- en mensenrechtenorganisaties niet ontvankelijk tegen wapenvergunning

Persbericht 25/08/2016 De rechtbank in Noord-Holland heeft besloten dat vredes- en mensenrechtenorganisaties geen bezwaar mogen maken tegen wapenleveringen. Stop Wapenhandel, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Pax stapten onlangs naar de rechter omdat ze vinden dat een wapenlevering van ruim 34 miljoen aan de Egyptische marine grote risico’s met zich meebrengt voor mensenrechten in Egypte en Jemen. Stop Wapenhandel, het NJCM en Pax gaan tegen de uitspraak in hoger beroep.

Persbericht - Door militaire samenwerking met Israël profiteert Nederland van kennis opgedaan bij bezetting.

30/06/2016 – Door wapenaankopen bij en militaire samenwerking met Israël profiteert Nederland van kennis die is opgedaan bij de bezetting van Palestijnse gebieden en bij het schenden van rechten van burgers. Dat schrijft Stop Wapenhandel in het vandaag verschenen rapport 'Combat Proven'. Ook komen er nog altijd Nederlandse wapenonderdelen en dual-usegoederen bij het Israëlische leger terecht, ondanks een officieel 'zeer restrictief' exportbeleid.

Protest tegen wapenbeurs in Amsterdam 22 juni

Ruim 80 mensen protesteerden op een mooie zomeravond in Amsterdam tegen de MAST wapenbeurs in de RAI. Met veel lawaai en gefluit werd de 'beach party' van de wapenproducenten en militaire delegaties uitgefloten. De demonstranten vonden een wapenbeurs geen reden tot feest.

Woensdagavond 22 juni protest tegen wapenbeurs in Amsterdam

Van 21 tot en met 23 juni wordt de MAST wapenbeurs in de RAI in Amsterdam gehouden. MAST (Maritime/Air Systems and Technologies) is een tweejaarlijkse internationale wapenbeurs en conferentie voor wapenindustrie en marine. Mede op uitnodiging van de Koninklijke Marine komen oorlogsmisdadigers en mensenrechtenschenders naar Amsterdam. Bijvoorbeeld de landen die oorlog voeren en mensenrechten schenden in Jemen: Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, Koeweit en de VAE. Zij kunnen op deze beurs contacten leggen met veel dubieuze wapenbedrijven. Zoals Textron, een producent van internationaal verboden clustermunitie. En het Duitse ThyssenKrupp, leverancier van nieuwe onderzeeërs voor de Israëlische marine, geschikt voor het gebruik van kernwapens. Ook andere kernwapenbedrijven zullen aanwezig zijn. Verder zullen de kandidaten voor de peperdure, overbodige nieuwe Nederlandse onderzeeërs ('de nieuwe JSF') zichzelf presenteren.

Kom met je spandoek en toeter op woensdagavond 22 juni om 7 uur naar de hoofdingang van de RAI voor protest.
Lees meer op www.stopwapenhandel.org/MASTactie

Shir Hever: De militaire betrekkingen tussen Nederland/EU en Israël

Maandagavond 4 juli, organiseert Stop Wapenhandel samen met Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina, DocP en NPK een avond over de militaire betrekkingen tussen Nederland en Israël. De avond zal worden ingeleid door de Israëlische journalist Shir Hever. Na de inleiding van Hever zal het rapport van Stop Wapenhandel over de militaire relaties tussen Nederland en Israël gepresenteerd worden. Aanvang 20.00 uur, Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam. Voertaal engels.

Lees meer www.stopwapenhandel.org/hever

Publicatie rapport Border Wars

Op 27 juni publiceren Stop Wapenhandel en het Transnational Institute een onderzoek naar de wapenindustrie en de militarisering van de Europese grenzen. Dezelfde bedrijven die wapens leveren aan oorlogsgebieden in het Midden-Oosten en Afrika, en daarmee bijdragen aan het vluchtelingendrama, verdienen ook geld aan het tegenhouden van vluchtelingen met militaire middelen. Met als gevolg: nog meer slachtoffers en nog meer leed.

Voor de Nederlandse vertaling en bewerking van dit rapport is nog geld nodig! We hebben € 1000 nodig en al € 945 opgehaald. Help ons met de laatste tientjes! Geef op www.geef.nl/actie/wapenhandel-en-vluchtelingen

Dit is de emailnieuwsbrief van Stop Wapenhandel. Help Stop Wapenhandel met gratis publiciteit. Deel deze nieuwsbrief met vrienden en op sociale media.

..

Persbericht – Nederland draaischijf belastingontwijking wapenindustrie

Amsterdam 02-06-2016 – Zes van de tien grootste wapenbedrijven ter wereld ontwijken belasting via speciale holdings in Nederland. Dat blijkt uit een vandaag door Stop Wapenhandel en het Transnational Institute uitgebracht onderzoeksrapport. Het rapport is naar aanleiding van de Panama Papers geactualiseerd,

Wapenbeurs MAST haalt oorlogsmisdadigers en mensenrechtenschenders naar Amsterdam

Van 21 tot en met 23 juni a.s. vindt in de RAI in Amsterdam de conferentie en wapenbeurs 'Maritime/Air Systems and Technologies' (MAST) plaats. Stop Wapenhandel organiseert protest bij de 'Beach Party' van de wapenbeurs. op 22 juni om 19.00 verzamelen we voor de ingang van de RAI. Lees ook de Factsheet over Wapenbeurs MAST.
Inhoud syndiceren