Brief vordering Atradius op RDM-T

Deel brief aan Eerste en Tweede Kamer, van de Staatssecretaris van Defensie

28 oktober 2004

(...)
De firma Atradius Dutch State Business N.V. heeft een vordering op RDM-T ter hoogte van euro 429.000. Het betreft de premie voor de garantie-risicoverzekering voor de geplande levering door RDM-T van Mobats (mobiele artillerie) aan Jordanië. Daarnaast heeft Atradius Dutch State Business N.V. een garantie afgegeven voor een aanbetalings- en uitvoeringsgarantie van in totaal 3,4 M euro. Het ministerie van Financiën heeft de door de firma Atradius Dutch State Business N.V. verstrekte verzekering en garantie in herverzekering genomen.

De curator van RDM-T heeft inmiddels te kennen gegeven dat er rekening mee moet worden gehouden dat bovenstaande vorderingen niet kunnen worden voldaan.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE