Korthals zet zich in voor JSF-programma

JSFbuttonOverzichtspagina JSF


Korthals zet zich in voor JSF-programma

DEN HAAG - Oud-minister van Defensie mr. A.H. Korthals gaat optreden als Bijzonder Vertegenwoordiger voor Industriële Inschakeling in het JSF programma. Hij volgt oud-staatssecretaris van Defensie Van Hoof op, die eerder dit jaar deze functie neerlegde vanwege zijn benoeming tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De heer Korthals zal zich met onmiddellijke ingang inzetten voor de positionering van met name het Nederlandse midden- en kleinbedrijf bij toeleveranciers van Lockheed Martin om JSF gerelateerde opdrachten te verwerven. Hij zal hiertoe onder meer bedrijvenmissies naar de VS en Engeland leiden, die nog dit jaar worden voorzien.
Defensiekrant 30/09/04.

Korthals in gesprek op vliegbasis Volkel

De Minister van Defensie, Mr. A.H. Korthals, en de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal D.L. Berlijn, hebben op werkbezoek bij de vliegbasis Volkel. (27 11/02)

JSFbuttonJSF artikelen Campagne tegen Wapenhandel
JSFbuttonJSF kamer- en regeringsstukken
JSFbuttonJSF artikelen (internationale, militaire) pers
JSFbuttonLinks