Nederland met Suriname op jungle training

Trouw, 11 en 12 januari 2002; NRC, 10 januari 2002

Ter beteugeling van de internationale drugshandel gaat Nederland op korte termijn Suriname helpen bij de oprichting van een nieuwe kustwacht. Daarmee zou de voormalige kolonie zijn reputatie als overslagpunt voor Colombiaanse cocaïne moeten kwijtraken en een aantrekkelijk klimaat voor investeerders ontwikkelen. Voor de patrouilles van de Surinaamse kustwacht heeft De Grave 227 duizend euro gereserveerd. Het personeel zal les krijgen op de Nederlandse Antillen, waar de Nederlandse marine al jaren actief is. Verdere kosten zullen door de minister van Ontwikkelingssamenwerking worden betaald. De laatste decennia trainde de Surinaamse marine vooral samen met collega's uit de VS en Brazilië. Als tegenprestatie mag Defensie weer net als vroeger mariniers in de Surinaamse jungle laten oefenen. Voor een militaire attaché in Paramaribo, een post die een aantal jaren terug is wegbezuinigd, vindt De Grave het nog te vroeg; voorlopig worden die taken nog door 'onze man' in Venezuela waargenomen. Ook dat land wil nauwere banden met Nederland op het gebied van drugsbestrijding, zo werd bekend na een bezoek dat De Grave aansluitend op zijn Surinaamse reis aan zijn Venezolaanse ambtgenoot bracht.