Diversen

Feedback van burgers over het plan voor een EU Defensie Industrie Ontwikkeling Programma

Ik ben het er niet mee eens dat de EU mijn belastinggeld wil gebruiken om nieuwe wapens en militaire technologie te ontwikkelen. De wapenindustrie is geen gewone industrie die economische steun moet krijgen. Het is een industrie die verdient aan oorlog en geweld. Daar moet geen geld naartoe uit de Europese begroting. Al jaren wordt ons voorgehouden dat wapens en militaire uitgaven meer veiligheid en stabiliteit brengen, maar geen enkel belangrijk conflict van de afgelopen decennia is opgelost met militaire middelen. De militaire interventies in Afghanistan, Libië en Irak waren rampen die de chaos alleen maar erger hebben gemaakt. In plaats van de fouten van het verleden te herhalen, zou de EU moedig en innovatief moeten zijn en manieren moeten zoeken om de oorzaken van conflicten aan te pakken. De EU kan een cruciale rol spelen bij de grote uitdagingen waar de wereld voor staat, maar niet door meer te investeren in wapens. Integendeel, hogere militaire uitgaven betekenen minder geld voor vreedzame en duurzame manieren om uitdagingen aan te pakken. In het plan voor een Defensie Industrie Ontwikkeling Programma staat duidelijk dat het doel is het concurrentievermogen van de wapenindustrie te verbeteren voor een “positief effect op de export". . Maar meer wapenexport is helemaal niet positief, het maakt de wereld niet veiliger. In het plan staat ook dat het eigendom van de onderzoeksresultaten aan de particuliere bedrijven toevalt. Met andere woorden, de Europese belastingbetalers betalen ontwikkeling waar de bedrijven winst mee kunnen maken. Deze voorstellen zijn ontwikkeld na intensieve lobby van de wapenindustrie zelf, die de Europese Commissie adviseert over het financieren van de wapenindustrie. Deze invloed van de wapenindustrie ondermijnt de legitimiteit van de EU en is niet wat EU burgers zouden mogen verwachten in termen van democratisch en doorzichtig functioneren van de EU.     ...   lees meer »

Persbericht - EU wapenembargo tegen Syrië moet niet worden versoepeld, zeggen vredesgroepen.

English underneath 30-01-2013 – Vredesgroepen van het European Network Against Arms Trade (ENAAT) waarschuwen tegen plannen om het huidige EU wapenembargo tegen Syrië te versoepelen, zoals Groot-Brittannië graag wil. Naar het zich laat aanzien zullen de Britten dit op donderdag 31 januari voorstellen in de Raad van de Europese Unie. Een versoepeling van het wapenembargo moet het leveren van militaire goederen aan de Syrische oppositie mogelijk maken. lees meer »

Loybbying warfare / lobbyen voor oorlog

Lobbyen voor oorlog. De rol van de wapenindustrie in de uitbouw van een militair Europa. Rapport gepubliceerd door EU waakhond CEO, september 2011  Lobbying Warfare - the arms industry's role in building a military Europe. Report published by EU watchdog CEO, September 2011.   lees meer »

Inhoud syndiceren