Rapporten

Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2004

Sinds 2004 publiceert het ministerie van Economische Zaken maandelijke de verleende wapenexportvergunningen. lees meer »

Three reports on the European Consitution

In three reports the Campagne tegen Wapenhandel contributes to the discussion on a European Consitution which will be voted on by referendum in the Netherlands on Juni 1 2005. lees meer »

Europese grondwet, drie rapporten - mei 2005

Drie brochures als bijdrage aan de discussie over de Europese Grondwet waarover op 1 juni 2005 een referendum wordt gehouden. lees meer »

The Emerging EU Military-Industrial Complex; Arms Industry Lobbying in Brussels - May 2005

Over the last few years, the arms industry ahs increasingly pressured high-ranking officials and parliamentarians in Brussels and in national capitals. lees meer »

Marineschepen naar Indonesië - september 2004

In januari 2004 werd bekend dat scheepswerf De Schelde en de Indonesische marine een contract hadden getekend voor de verkoop van twee korvetten. Het is de grootste Nederlandse wapenexport in zeker 20 jaar. lees meer »

Inhoud syndiceren