Wie we zijn en wat we doen

Stop Wapenhandel pleit voor strenge controle op wapenexport en een einde aan export naar mensenrechtenschenders, conflictregio's en arme landen. Overheid, banken en financiele instellingen moeten wapenhandel en wapenindustrie niet financieren. Er zijn andere mogelijkheden om conflicten aan te pakken: onderhandelingen, ontwapeningsverdragen, economische ontwikkeling en preventie van klimaatverandering. De landen van de Europese Unie, de tweede grote wapenexporteur ter wereld, hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.

We hebben uw steun nodig!

Stop Wapenhandel krijgt geen overheidssubsidie. We zijn vooral afhankelijk van giften. De lobby van de wapenindustrie heeft heel veel geld; wij bereiken veel met heel bescheiden middelen. Maar we hebben uw steun wel nodig!

Geef op IBAN NL11 TRIO 0390 407 380 of doneer online

Meer donatiemogelijkheden

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van acties.

Behalve schrijven en onderzoeken voeren we ook actie. We staan met spandoeken, zitten in debatten, praten met parlementsleden en overleggen met vredesgroepen uit andere landen. Al sinds 1998.

Onderzoek in 2019

Onze onderzoeken leiden regelmatig tot Kamervragen, in 2019 onder meer over de doorvoer van Tjechische munitie via de Rotterdamse haven naar de Verenigde Arabische Emiraten, die betrokken zijn bij de oorlog in Jemen. Er was veel belangstelling van (internationale) media voor een al wat ouder rapport over wapenhandel met Turkije.

* Onderzoek Terugblik op 5 jaar Europees beleid: Grens- en migratiepolitiek i.s.m. Vredesactie

* Onderzoeksrapport The Business of Building Walls

* Onderzoek Fossiele oorlog; over klimaatverandering, militarisme en wapenhandel / Fossil wars, arms trade and climate justice

* Onderzoek Munitiedoorvoer naar VAE – mogelijke inzet in Jemen

* Factsheets en infographics EU-geld voor wapenindustrie / EU money for arms industry i.s.m. European Network Against Arms Trade

* Onderzoek Wapens ondermijnen het ontwikkelingsbeleid

Media

In Nederland werd in 2019 door media 20 keer verwezen naar onderzoek van Stop Wapenhandel. Een selectie:

Europese wapenhandel onder het vergrootglas, ook Nederland speelt een rol – Thomas Mulder, KRO-NCRV Pointer, 11 april 2019

Achter de schermen bij de wapenlobby, die kansen ruikt nu de EU op grote schaal militaire programma’s financiert – Lennart Hofman, De Correspondent, 17 juni 2019

Europa’s Afrikabeleid militariseert – Bram Vermeulen, NRC, 6 augustus 2019

Migratie vormt een groeimarkt voor de wapenindustrie – De Nieuws BV, Radio 1, 8 augustus 2019

Opschorten wapenleveranties aan Turkije doet grote Nederlandse defensiebedrijven geen pijn –

Heiko Jessayan, Financieel Dagblad, 16 oktober 2019

Internationale media

Naar de onderzoeksgegevens van Stop Wapenhandel werd in 2019 veelvuldig gerefereerd in internationale media, waaronder EUaktiv, TAZ, La Vanguardia, The Nation, New York Times, Independent, EU Bulletin, Tagesspiegel. In totaal werd in 2019 in 50 publicaties van onze onderzoeksgegevens gebruik gemaakt.

Steun

Stop Wapenhandel werd in 2019 financieel gesteund door Emmaus, Fonds Vredesprojecten, Grassroots Foundation, Quaker Hulpfonds, Vrouwen voor Vrede, WG fonds en enkele honderden donateurs.

 

...