Levend spandoek: Geen korvetten naar Indonesië

Persbericht Campagne tegen Wapenhandel en Indonesia House

Amsterdam 1 juni 2005

 Indonesiërs en Nederlanders zullen op donderdag 2 juni een levend spandoek vormen tegen wapenleveranties aan Indonesië. Tevens worden de staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip 3.000 handtekeningen tegen de levering van marineschepen aangeboden.

Eind 2003 werd bekend dat Nederland twee korvetten wilde gaan leveren. Twee weken geleden kondigde minister Kamp van Defensie aan dat de Schelde in Vlissingen nog twee oorlogsschepen voor Indonesië zal bouwen. Met deze orders is een bedrag gemoeid van tussen de 700 en 800 miljoen.

Daarnaast wordt momenteel door Thales Nederland een Indonesisch oorlogsschip gemoderniseerd. In 2003 zijn vergelijkbare marineschepen gebruikt voor kustbeschietingen tijdens het conflict in Atjeh. Nog steeds wordt Indonesië geteisterd door binnenlandse conflicten. Wapenexporten naar Indonesië staan haaks op de richtlijnen van de gedragscode rond wapenuitvoer van de Europese Unie en moeten daarom gestopt worden.

Bovendien is het schokkend dat Indonesië zo kort na de verwoestende tsunami vele honderden miljoenen uitgeeft voor de aanschaf van oorlogsschepen.

Plaats en tijd: donderdag 2 juni 13.45 uur, ingang Tweede Kamer, Plein, Den Haag

Voor meer informatie:
Martin Broek: 06 291 46 084
Erwanto: 06 466 02 799 http://www.indonesia-house.org www.stopwapenhandel.org