Actueel /Agenda

22 september 2009 PANA press conference against the militarisation of the EU

Frank Slijper of the Dutch Campaign Against the Arms Trade will be keynote speaker in Dublin, Ireland. PANA has been campaiging against the process of the militarisation of the EU since 1996. Lees meer »

28 mei - 1 juni 2009 Bijeenkomst European Network Against Arms Trade in Barcelona

Lezing en presentatie "Arms industry investments and pension funds" door Wendela de Vries (Campagne tegen Wapenhandel) en Inez Lowagie (Vrede, Belgie) Lees meer »

14-15 May 2009 Potentially powerful; The European Defence Agency at five years

Frank Slijper Presentation at the conference “Militarism: Political Economy, Security, Theory”, University of Sussex Lees meer »

11 mei 2009 Pensioen met goed fatsoen

Opgeluisterd door gezang van de Raging Grannies heeft de Campagne tegen Wapenhandel de Algemene Ledenvergadering van Bedrijfstakpensioenfondsen oproepen tot blijvende aandacht voor ethisch beleggen. Lees meer »

4 december 2008 Raketten of rekenschriften? Debat

Inleiding Artikel 26 van het Handvest van de Verenigde Naties verplicht lidstaten om te streven naar internationale vrede en veiligheid op een wijze waarbij een zo gering mogelijk deel van wat de wereld aan mensen en middelen te bieden heeft wordt uitgetrokken voor bewapening. Lees meer »

17 april 2008 protest tegen besloten briefing over JSF in Tweede Kamer

Op 17 april kwam de Executive Vice President van wapengigant Lockheed Martin in een besloten zitting aan de Tweede Kamer vertellen over de JSF. Wij protesteerden voor de deur van het Kamergebouw. Als reactie hierop ontvingen we uitnodigingen van de fracties van GroenLinks, SP en PvdA om onze visie op de JSF te komen uiteenzetten. Lees meer »

4 december 2007 Activisten 'collecteren' tevergeefs voor de JSF

Niemand wil betalen voor peperduur gevechtsvliegtuig Lees meer »