Wapenexportvergunningen door de Nederlandse overheid

Voor alle exporten van goederen die voorkomen op de Lijst Strategische Goederen moet een exportvergunning worden aangevraagd. Deze worden getoetst aan criteria zoals overeengekomen in het Gemeenschappelijk standpunt Wapenexport van de Europese Unie, waarvan de uitvoering is uitgewerkt in een Gebruikershandleiding.
Naast vergunningen voor militaire goederen zijn er ook vergunningen voor dual-use goederen (met zowel civiele als militaire toepassingen) en voor de doorvoer van militaire goederen.

Sinds 2004 rapporteert de regering jaarlijks aan de Tweede Kamer over wapenexporten vanuit Nederland. De Campagne tegen Wapenhandel maakt hiervan jaarlijks een kritische analyse, waarbij de cijfers worden geplaatst in een context van mensenrechten, ontwikkeling en vrede. De Tweede Kamer stelt vragen aan de betrokken ministers.

Zie ook de website van de Rijksoverheid over de exportcontrole van strategische goederen. Voor de jaarraporten van de Europese Unie klik hier.

Vergunningoverzichten
 

Afgegeven Nederlandse wapenexportvergunningen

Afgegeven Nederlandse dual use exportvergunningen

Doorvoer wapens

 

Jaarrapportages Nederlandse wapenexport vóór 2005