Beleggingen pensioenfondsen in kernwapens - juni 2013

Hieronder kunt u per pensioenfonds een overzicht opvragen van beleggingen in belangrijke kernwapengerelateerde bedrijven, met een korte beschrijving van enige van de betreffende activiteiten. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat hierbij alleen pensioenfondsen zijn meegenomen die in meer of mindere mate openheid geven over hun beleggingsportefeuille. Hoewel transparantie over beleggingen de afgelopen jaren flink is toegenomen, zijn er nog talloze pensioenfondsen die hierin tekort schieten.

In oktober 2012 werden 171 beleggingen in kernwapenbedrijven genoteerd, door pensioenfondsen die openheid over hun belegggingsportefeuille geven. Nu zijn dit er 211. Met name de pensioenfondsen die hun vermogensbeheer hebben uitbesteed aan vermogensbeheerder MN Services, waaronder PME, zijn in veel meer bedrijven gaan beleggen.
De pensioenfondsen die ook openheid geven over de omvang van hun aandelenbezit beleggen nu voor ruim een miljard euro in kernwapenbedrijven, tegenover ongeveer 835 miljoen euro een half jaar geleden. Deze forse toename komt wederom vooral voor rekening van het ABP, het grootste pensioenfonds, dat verantwoordelijk is voor zo'n 805 miljoen euro van dit bedrag. In oktober 2012 stond ABP nog op 660 miljoen euro, wat weer een stijging van ongeveer 200 miljoen euro ten opzichte van maart van dat jaar was.

Uit het overzicht van beleggingen in oktober 2012 bleek dat een aantal pensioenfondsen in weerwil van hun eigen beleid in enkele kernwapenbedrijven belegden. De Campagne tegen Wapenhandel schreef de betreffende pensioenfondsen aan om hen hier op te wijzen. Dit resulteerde erin dat het pensioenfonds PNO Media alsnog de aandelen in vier kernwapenbedrijven besloot af te stoten. Andere pensioenfondsen betoonden zich doof.

Publicaties

Uitsluitingen

Tegenover de pensioenfondsen die in kernwapens blijven investeren staat gelukkig een lijst van fondsen die betrokkenheid bij nucleaire wapens als uitsluitingsgrond hanteren, al blijkt dit niet altijd waterdicht te zijn.

Beleggingen per pensioenfonds

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

BPF Banden- en Wielenbranche

BPF Bouw

BPF Koopvaardij

BPF Mode Interieur Tapijt en Textiel Industrie

Pensioenfonds DSM

Pensioenfonds Grafische Bedrijven

Pensioenfonds Horeca & Catering

Pensioenfonds Huisartsen

Pensioenfonds Medisch Specialisten

Pensioenfonds Productschappen

Pensioenfonds Unisys

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

Pensioenfonds Metalektro (PME)

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

Pensioenfonds voor de Tandtechniek

Rabobank Pensioenfonds

Shell Pensioenfonds

Spoorwegpensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV)