Artikelen 2021

De CO2 voetafdruk van de krijgsmacht

Deze week verscheen het onderzoeksrappport van de Scientists for Global Responsibility The carbon footprint of military sectors in the EU over de uitstoot door de militaire sector. Het SGR-onderzoek heeft betrekking op de zes Europese landen met de hoogste defensie-uitgaven, waaronder dus Nederland. lees meer »

Overheid omarmt wapenindustrie steeds meer

Vredesspiraal, tijdschrift van Kerk&Vrede, voorjaar 2021 - De Nederlandse wapenindustrie is voor een belangrijk deel van zijn activiteiten afhankelijk van de overheid. lees meer »