Exportbeleid

Afbraak wapenexportcontrole

12 april 2021 - In hun streven naar een Europese wapenindustrie willen Duitsland en Frankrijk meer samenwerken op het gebied van wapenproductie en daarvoor bedenken ze nieuwe regels. De relatief strikte Duitse uitleg van de wapenexportrichtlijnen dreigt daarmee op een hellend vlak te komen. En in het kielzog van beide grote landen dreigt dit ook te gaan gelden voor het wapenexportbeleid van andere Europese landen. lees meer »

Rechtbank: vredes- en mensenrechtenorganisaties niet ontvankelijk tegen wapenvergunning

Persbericht 25/08/2016 De rechtbank in Noord-Holland heeft besloten dat vredes- en mensenrechtenorganisaties geen bezwaar mogen maken tegen wapenleveringen. Stop Wapenhandel, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Pax stapten onlangs naar de rechter omdat ze vinden dat een wapenlevering van ruim 34 miljoen aan de Egyptische marine grote risico’s met zich meebrengt voor mensenrechten in Egypte en Jemen. Stop Wapenhandel, het NJCM en Pax gaan tegen de uitspraak in hoger beroep. lees meer »

Overzicht van in 2013 beantwoorde schriftelijke vragen en brieven aan de Tweede Kamer betreffende het wapenexportbeleid

Kamerbrief afgifte vergunning voor export militair materieel via Zuid-Korea naar Indonesië, 26 november 2013 lees meer »

Persbericht - Verbeter controle Europese wapenexport en dual-use goederen

Twee rapporten Campagne tegen Wapenhandel voor wapenexportdebat Groningen, 2 juli 2012 - Kamerleden moeten beter geïnformeerd worden over de export van zogeheten dual-use goederen – materiaal voor zowel militair als civiel gebruik, zoals sommige optische technologie. Dat stelt de Campagne tegen Wapenhandel in een vandaag verschenen rapport. lees meer »

Parlementaire controle op wapenexportbeleid

Sinds 1998 rapporteert de regering halfjaarlijks aan de Tweede Kamer over Nederlandse wapenexporten, sinds 2004 ook met maandoverzichten van alle afgegeven vergunningen. De Campagne tegen Wapenhandel schrijft jaarlijks een kritische analyse, waarbij de cijfers worden geplaatst in een context van mensenrechten, ontwikkeling en vrede. De Tweede Kamer stelt vragen aan de betrokken bewindslieden en debatteert jaarlijks met de regering in een Algemeen Overleg. Hier vindt u een overzicht van de relevante Kamer- en regeringsstukken van de afgelopen jaren.   Parlementaire controle   2016 Brief minister over status openstaande moties en toezeggingen t.b.v. het algemeen overleg Wapenexportbeleid op 11 februari 2016 Brief Stop Wapenhandel en Pax aan Kamerleden betreffende Algemeen Overleg wapenexportbeleid, 11 februari 2016 Beantwoording schriftelijke vragen over belastingontwijking door wapenproducenten, 5 februari 2016 2015 Kamerbrief afgifte vergunning voor export naar Egypte 1 sept 2015 en Kamervragen hierover 3 sept 2015 Kamerbrief afgifte vergunning voor export van overtollig defensiematerieel naar Jordanië, 25 aug 2015 Kamervragen en overige Kamerstukken 2015 2014 Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid 11 december 2014 Brief van Stop Wapenhandel aan Tweede Kamer voor Algemeen Overleg wapenexportbeleid 8 oktober (uitgesteld) Analyse Nederlandse wapenexport 2013 Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel,9 sept. 2014 Nederland moet defensiesamenwerking met Israel opzeggen 8 aug 2014, ingezonden brief Stop Wapenhandel in NRC Het Nederlands wapenexportbeleid in 2013, juni 2014. Jaarlijks regeringsrapport Kamerbrief Toezeggingen AO Wapenexport 5 februari 2014, 3 juli Kamerbrief over exportcontrolebeleid voor dual-use goederen en gelijk speelveld, 14 maart Kamerbrief over verleende vergunningen voor de export van dual-usegoederen, 20 februari 2014 Algemeen Overleg wapenexportbeleid 2012, 5 februari 2014 Analyse Nederlandse wapenexport 2012. Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel, 3 februari 2014 Kamervragen en overige Kamerstukken 2014 2013 Brief CtW aan Tweede Kamer voor wapenexportdebat 18 december 2013 (verschoven naar 5 febr. 2014) Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2012, Jaarlijks regeringsrapport, 31 oktober 2012 Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid, 3 juli 2013 Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid, 14 februari 2013 Aanbiedingsbrief en tabel waarde exportvergunningen eerste helft 2012, 8 februari 2013 Kamervragen en overige Kamerstukken 2012 Analyse Nederlandse wapenexport 2011. Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel, 3 december 2012 Nederlands wapenexportbeleid 2011. Jaarlijks regeringsrapport, met begeleidende brief, 31 oktober 2012 Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid 5 juli 2012 Verslag Algemeen Overleg wapenexportbeleid 21 december 2011, vastgesteld op 31 januari 2012 Kamervragen en overige Kamerstukken 2011 Kabinetsreactie op het rapport Lessons from MENA, 20 december 2011 Analyse Nederlandse wapenexport 2010. Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel, 16 december 2011 Analysis of Dutch arms exports 2010, Campagne tegen Wapenhandel, 16 december 2011 Kabinetsreactie moties 22054 nr. 172 en 173, 2 december 2011 Nederlands wapenexportbeleid 2010 Jaarlijkse regeringsrapport, met begeleidende brief, 23 september 2011 Inbreng verslag schriftelijk overleg n.a.v. 'Aanpassingen in het wapenexportbeleid', 21 juni 2011 Regeringsbrief 'Aanpassingen in het wapenexportbeleid, 10 juni 2011 Verslag Algemeen Overleg wapenexport, 24 maart 2011 van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en minister Rosenthal van Buitenlandse ZakenBrief aan Tweede Kamer voor wapenexportdebat 24 maart, geschreven door Campagne tegen Wapenhandel, Oxfam Novib, Amnesty International Nederland en IKv Pax Christi Opiniestuk 'Nederland bewapent dictators' Volkskrant 15/03/2011- Geschreven door Campagne tegen Wapenhandel, Oxfam Novib, Amnesty International Nederland en IKv Pax Christi Dossier Wet Strategische Diensten Kamervragen en overige Kamerstukken 2010 Analyse Nederlandse wapenexport 2009. Kritisch rapport van de Campagne tegen Wapenhandel Nederlands wapenexportbeleid 2009 Rapportage uitvoer militaire goederen van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Antwoorden op feitelijke vragen commissie jaarrapport wapenexport 2009 10 aug. 2010 Dutch annual report on arms export 2009 Published by The Ministry of Economic Affairs and The Ministry of Foreign Affairs Kamervragen en overige Kamerstukken   2009 Analyse Nederlandse Wapenexport in 2008 Kritische doorlichting van de overheidscijfers door de Campagne tegen Wapenhandel Analysis of Dutch Arms Export Licenses 2008 by Campagne tegen Wapenhandel, 2009 Brief Control Arms Coalitie / Cluster Munitie Coalitie i.v.m. AO wapenexportbeleid juni 2009 Oproep voor grotere parlementaire rol in wapenexportcontrole  i.v.m. AO wapenexportbeleid juni 2009 Nederlands wapenexportbeleid 2008 Rapportage uitvoer militaire goederen van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. En Aanbiedingsbrief rapport Het Nederlands wapenexportbeleid in 2008 Dutch annual report on arms export 2008 Published by The Ministry of Economic Affairs and The Ministry of Foreign Affairs Antwoorden op feitelijke vragen over het wapenexportbeleid eerste helft 2008 12-05-2009 Verslag Algemeen Overleg Wapenexportbeleid  Tweede Kamer 6 oktober 2009 Kamervragen en overige Kamerstukken 2008 Analyse Nederlands wapenexportbeleid 2007 door de Campagne tegen Wapenhandel, 2008 Analysis of Dutch Arms Export Licenses 2007 by Campagne tegen Wapenhandel, 2008 Nederlands wapenexportbeleid 2007 Rapportage uitvoer militaire goederen van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Aanbiedingsbrief rapportage over 2007 Dutch annual report on arms export 2007 Published by The Ministry of Economic Affairs and The Ministry of Foreign Affairs 01-12-2008, Kamerstuk 2008-2009, 22054, nr. 143, Tweede Kamer Lijst van 20 vragen met antwoorden n.a.v rapport wapenexportbeleid 2007 13-05-2008, Kamerstuk 2007-2008, 22054, nr. 139, Tweede Kamer Lijst van 22 vragen met antwoorden n.a.v. brief van de staatssecretaris van EZ (22054 nr.138) Kamervragen en overige Kamerstukken 2007 Analyse Nederlandse wapenexport 2006  Lees het persbericht December 2007 Analysis of the Dutch arms export licences in 2006 English translation of the 'alternative' report of Duth arms export policy. Dutch arms export is increasing. Read the english press release Februari 2008 Brief Campagne tegen Wapenhandel i.v.m. AO Wapenexportbeleid 11 december 2007. Brief Campagne tegen Wapenhandel i.v.m. AO, juni 2007 Brief Campagne tegen Wapenhandel i.v.m. AO op 25 januari 2007 (18 januari 2007) Nederlands wapenexportbeleid 2006 Rapportage uitvoer militaire goederen van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Aanbiedingsbrief rapport Het Nederlands wapenexportbeleid in 2006 Dutch annual report on arms export 2006 Published by The Ministry of Economic Affairs and The Ministry of Foreign Affairs Lijst van Feitelijke vragen en antwoorden n.a.v. rapport over Nederlandse wapenexportbeleid (Kamerstuk 22054, nr. 126), 17-12-2007 | Kamerstuk 22054 nr. 133 | Tweede Kamer Verslag Verlengd AO Wapenexportbeleid, Tweede Kamer 17 december 2007 Verslag van Algemeen Overleg Wapenexportbeleid, Tweede Kamer 17 december 2007 Verslag van Algemeen Overleg Wapenexportbeleid Tweede Kamer 4 juli 2007 (5 september 2007) Lijst Feitelijke Vragen en antwoorden, april 2007 Kamervragen en overige Kamerstukken Parlementaire controle voor 2007 lees meer »

Nederlandse wapenexport

Hoewel ruim achter grote exporteurs als de VS en Rusland is Nederland een van de grootste militaire exporteurs ter wereld; volgens onderzoeksinstituut SIPRI nummer 8 over de afgelopen tien jaar. Dat komt niet alleen door de productie van nieuwe militaire goederen, maar ook door de export van tweedehands wapens van de Nederlandse krijgsmacht.   Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste Nederlandse wapenexportbestemmingen (2009-2018) De regering publiceert elk jaar een rapport met uitleg over het beleid en globale cijfers (zie Het Nederlands wapenexportbeleid in 2018); Stop Wapenhandel schrijft vaak een kritische analyse als reactie hierop. Voor alle exporten van goederen die voorkomen op de Lijst Strategische Goederen moet een exportvergunning worden aangevraagd. Voor alle exporten van goederen die voorkomen op de Lijst Strategische Goederen moet een exportvergunning worden aangevraagd. Deze worden getoetst aan criteria zoals overeengekomen in het Gemeenschappelijk standpunt Wapenexport van de Europese Unie, waarvan de uitvoering is uitgewerkt in een Gebruikershandleiding. Naast vergunningen voor militaire goederen zijn er ook vergunningen voor dual-use goederen (met zowel civiele als militaire toepassingen) en voor de doorvoer van militaire goederen. De Nederlandse defensie-industrie bestaat merendeels uit middelgrote en kleine ondernemingen met zowel civiele als defensieactiviteiten. De meeste van deze bedrijven zijn lid van de lobbyorganisatie Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). Er zijn enkele grote bedrijven met veel defensieproductie: Stork, Fokker Thales, Damen Shipyards en TNO Defensie en Veiligheid. De Nederlandse defensiegerelateerde industrie werkt veel in nichemarkten en wordt door de overheid gekoesterd vanwege haar technologische innovatieve karakter. Daarnaast heeft de defensiegerelateerde industrie een buitenland-politieke betekenis en is haar voortbestaan belangrijk voor de internationale militaire rol die Nederland wil spelen.   ​Overheidsdocumenten wapenexportbeleid en militair industriebeleid Documenten van het Ministerie van Buitenlandse Handel, waaronder antwoorden op Kamervragen en brieven over wapenexportbeleid zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Een overzicht van Kamerstukken van de afgelopen jaren vind je hier.   Normaal gesproken vindt in de Tweede Kamer jaarlijks een zogenaamd Algemeen Overleg (AO) over het wapenexportbeleid (in het voorgaande jaar) plaats, vaak gevolgd door een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO), dat vooral wordt gebruikt om moties in te dienen. Zo'n overleg wordt soms vooraf gegaan door een schriftelijke vragenronde, aan de hand van de door de regering uitgebrachte jaarrapportages over het wapenexportbeleid.   2018: Jaarrapportage - AO 2017: Jaarrapportage - Vragen - AO 1 - AO 2 2016: Jaarrapportage - AO 2015: Jaarrapportage - Vragen - AO 2014: Jaarrapportage - Vragen - AO - VAO - Stemmingen 2013: Jaarrapportage - AO - VAO - Stemmingen 2012: Jaarrapportage - AO 1 - AO 2  - VAO 1 - Stemmingen 1 2011: Jaarrapportage - Vragen - AO 1 - AO 2 - VAO 1 - Stemmingen 1 2010: Jaarrapportage - AO 1 (Schriftelijk) - AO 2 - VAO 1 - VAO 2 - Stemmingen 1 - Stemmingen 2 2009: Jaarrapportage - Vragen 1 - Vragen 2 - AO 2008: Jaarrapportage - Vragen - AO - VAO - Stemmingen 2007: Jaarrapportage - Vragen - AO - VAO - Stemmingen 2006: Jaarrapportage - Vragen - AO - VAO - Stemmingen 2005: Jaarrapportage - Vragen - AO - VAO - Stemmingen 2004: Jaarrapportage - Vragen - AO - VAO - Stemmingen 2003: Jaarrapportage - Vragen - AO - VAO - Stemmingen 2002: Jaarrapportage - AO - VAO - Stemmingen 2001: Jaarrapportage - AO - VAO - Stemmingen 2000: Jaarrapportage - AO 1999: Jaarrapportage - AO - VAO - Stemmingen 1998: Jaarrapportage - Vragen - AO 1997: Jaarrapportage - AO 1 - AO 2 - VAO 1 - VAO 2 - Stemmingen 2 1996: Jaarrapportage - AO 1995: AO - VAO - Stemmingen   Algemene beleidsdocumenten:   Defensie Industrie Strategie 2018 - november 2018 Nederlandse defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie 2016 - Triarii i.o.v. Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 22 maart 2016 Defensie Industrie Strategie 2013 - Geactualiseerd regeringsbeleid voor de Nederlandse wapenindustrie, 10 december 2013 IOB Beleidsdoorlichting Wapenexportbeleid 2004-2008  en Kamerbrief inzake IOB beleidsdoorlichting, 12 april 2010 Defensie Industrie Strategie - Ministerie van Defensie, Beleid ter stimulering van de Nederlandse defensieindustrie, augustus 2007 Analyse economische effecten exportcontrole, juni 2005 Eindrapport: Sectoranalyse Defensiegerelateerde Industrie, Economische Zaken, maart 2004       lees meer »

Analyse Nederlandse Wapenexport 2009 - november 2010

De economische crisis heeft bepaald nog geen vat op de Nederlandse wapenexport, zo blijkt uit de analyse van de Nederlandse Wapenexportcijfers over 2009. De waarde van Nederlandse wapenexport steeg in 2009 naar 1,41 miljard euro, 12 procent meer dan de recordwaarde van 2008. lees meer »

28 september 2010 Workshop OS criterium EU wapenexportbeleid

Georganiseerd door Ministerie van Buitenlandse Zaken. Spreker o.a. Frank Slijper, Campagne tegen Wapenhandel. lees meer »

Inhoud syndiceren